Regnskab

20. april 2021

Hvornår kan virksomheden indregne en forventet kompensation?

Kan en virksomhed i årsregnskabet indregne en forventet kompensation fra det offentlige, når der ikke er udstedt en bekendtgørelse om kompensationsordningen på balancedagen, fx 31. december 2020?

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

15. april 2021

Regeringen vil udskyde fristen for virksomhedernes årsrapporter

Efter ønske og pres fra bl.a. FSR – danske revisorer vil regeringen fremsætte et hastelovforslag, som flytter fristen for indsendelse af årsrapporten med én måned.

Regnskab Årsregnskabsloven

Historisk

26. marts 2021

Sådan måler du en renteswap i årsregnskabet for en andelsboligforening

En andelsboligforening kan som hidtil anvende værdien ifølge banken til brug for måling af en renteswap i årsregnskabet. Det fremgår af den udtalelse, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort fredag d...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

25. marts 2021

Er indefrosne feriepenge kort eller lang gæld?

Er virksomhedens feriepengeforpligtelse for overgangsperioden (indefrysningsperioden) 1.9.2019 -31.8.2020 kortfristet eller langfristet gæld i årsregnskaber med balancedag den 31.12.2020?

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

18. marts 2021

Renteswapaftaler i regnskabsklasse B-D

Værdiansættelsen af renteswapaftaler kan efter myndighedernes opfattelse i visse situationer ikke udelukkende baseres på værdien oplyst af banken, men skal reguleres for virksomhedens egen kreditrisik...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk

18. marts 2021

Renteswaps – hvilken ekspert kan hjælpe?

Vi fører en fortegnelse over medlemsvirksomheder, som kan tilbyde assistance til virksomhederne, når renteswapaftaler skal værdiansættes.

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

11. marts 2021

Renteswapaftaler i andelsboligforeningers årsrapporter

Vi forventer, at Erhvervsstyrelsen senere i 2021 formelt bekræfter, at en renteswapaftale i en andelsboligforenings årsrapport kan indregnes med udgangspunkt i den værdi, som banken oplyser. Vi forven...

Regnskab Årsregnskabsloven Lovgivning og fortolkning

Historisk