Regnskab
Nyheder Indberetning

30. april 2019

Præsentationer fra konference om børsnoterede virksomheders rapportering i XBRL

Præsentationerne fra konferencen XBRL Nordic IV, som blev afholdt den 28. marts 2019 hos Erhvervsstyrelsen, er nu offentliggjort.

Regnskab Indberetning XBRL

06. marts 2019

Erhvervsstyrelsens standardkontoplan for mikrovirksomheder er lanceret

Erhvervsstyrelsen har i dag lanceret en standardkontoplan, som mikrovirksomheder frivilligt kan anvende ved bogføring og efterfølgende anvende til at danne og indberette årsrapporter.

Regnskab Indberetning Regnskab Basis

21. februar 2019

Nyt rapporteringsformat for børsnoterede virksomheder i EU

Børsnoterede virksomheder skal foretage rapportering af finansiel information i European Single Electronic Format (ESEF) fra 1. januar 2020.

Regnskab Indberetning XBRL

11. februar 2019

Aktivering af modtagekontroller

Erhvervsstyrelsen har i løbet af efteråret testet en række nye modtagekontroller for indberettede årsrapporter. Der er tale om en række tekniske kontroller, som sikrer en bedre kvalitet af regnskabsda...

Regnskab Indberetning Regnskab Basis Regnskab Special

29. januar 2019

Ændringer i Regnskab Basis

Erhvervsstyrelsen ændrer i indberetningsløsningen Regnskab Basis. Dette indebærer blandt andet, at det ikke længere er muligt at indberette pengestrømsopgørelse. Også indberetnings-flowet er fremover ...

Regnskab Indberetning Regnskab Basis

11. oktober 2018

Key Audit Matters i revisors påtegning på europæiske bankregnskaber

Revisor medtager i gennemsnit 4,4 Key Audit Matters i påtegningen på europæiske bankregnskaber og – ikke overraskende – relaterer en stor andel sig til finansielle instrumenter.

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning

07. februar 2018

Revisors MNE-nr. består af bogstaverne ”mne” efterfulgt af nogle tal

Når revisor angiver sit MNE-nr. i en erklæring på en årsrapport, der indberettes til ERST/Virk.dk, skal revisors MNE-nr. som udgangspunkt angives på samme måde i XBRL-filen og pdf-filen.

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

21. december 2017

Nyt europæisk rapporteringsformat for regnskabsinformation

ESMA er klar med forslag til retningslinjer for anvendelse af det nye elektroniske rapporteringsformat, ESEF, der træder i kraft fra 1. januar 2020. Rapporteringsformatet understøtter idéen om et effe...

Regnskab Indberetning XBRL ESMA

28. juni 2017

Væsentlige ændringer i indsendelsesbekendtgørelsen

Ændringerne har væsentlige praktiske konsekvenser. Det bliver lettere at omgøre indberettede årsrapporter. Flere forhold skal opmærkes særskilt ved XBRL-indberetningen. Revisors MNE-nummer skal fremgå...

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

08. februar 2017

Indsendelsesbekendtgørelsen: Forlængelse af overgangsbestemmelsen for dobbeltsprogede årsrapporter

Ved bekendtgørelse nr. 1704 af 7. december 2016 ændredes § 17, stk. 5 i indsendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1057 af 8. september 2015), der indeholder en overgangsbestemmelse vedrørende sp...

Regnskab Indberetning Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning