Regnskab

26. maj 2021

EFRAG søger virksomheder til test i pilotprojekt om mere relevante noteoplysninger i IFRS-regnskaber

Bliver du overvældet af notekravene i en IFRS-årsrapport? Har du svært ved at se formålet med alle oplysningerne? IASB har udsendt et forslag til en ny måde at opstille oplysningskrav på. EFRAG søger ...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

21. oktober 2020

Inspiration og anbefalinger til årsrapporten 2020

De engelske regnskabsaflæggere bør fokusere på områder som dagsværdimålinger, regnskabsmæssige skøn, hensættelser, pengestrømsopgørelse, ledelsesberetning og alternative resultatmål, omsætning mv., vi...

Regnskab Internationalt

Historisk

12. oktober 2020

Spørgeskema til regnskabsaflæggere om virksomhedssammenslutninger

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ønsker input til den igangværende debat om virksomhedssammenslutninger. Debatten vedrører blandt andet, hvilke oplysninger virksomheder fremover ska...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

06. oktober 2020

Deltag i web-mødet om IASB’s Discussion Paper: Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment

DI og FSR – danske revisorer inviterer hermed i regi af Dansk Regnskabsforum til et web-baseret møde om IASB’s Discussion Paper DP/2020/1 Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment. ...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

02. juli 2020

Primary Financial Statements

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Der er nu udarbejdet en skriftlig opsummering fra mødet, som du kan læse her.

Regnskab Internationalt IASB

15. maj 2020

IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Gik du glip af web-mødet?

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Du har nu mulighed for at se en optagelse af hele mødet.

Regnskab Internationalt IASB

18. december 2019

Høringsudkast om ændret præsentation af resultatopgørelse og Management Performance Measures

IASB har udsendt høringsudkast om nye krav vedrørende mellemtotaler og klassifikation af poster i resultatopgørelsen samt om brugen af Management Performance Measures. De nye krav skal afløse IAS 1.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

Historisk