Regnskab

27. september 2019

Ændringer af tre IFRS-standarder som resultat af reformen af rentebenchmarks

IASB har ændret kravene til den regnskabsmæssige sikring via ændringer til tre standarder. Ændringerne skal afhjælpe problemer ved brug af sikringskriterier i perioden, hvor der vil være usikkerheder ...

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

Historisk

30. april 2019

Kryptovaluta i årsregnskabet – afklaring på vej fra fortolkningskomité

IFRS Interpretations Committee har udsendt udkast til Agenda Decision om, hvordan kryptovaluta skal behandles i årsregnskabet.

Regnskab Internationalt IFRIC og SIC

25. oktober 2018

Regnskabsmæssig definition af ’virksomhed’ ændres

Definitionen af ’virksomhed’ ændres, og derved ændres, hvornår der kan indregnes goodwill ved virksomhedsovertagelse i henhold til IFRS 3.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

21. august 2018

Hvordan håndteres usikre skatteposter i regnskabet - fortolkningsbidrag fra IFRS Interpretations Committee

EU-Kommissionens regnskabsregeludvalg, ARC, har godkendt en international fortolkning IFRIC 23, der præciserer, at regnskabet skal reflektere effekten af virksomheders usikre skattemæssige disposition...

Regnskab Internationalt IFRIC og SIC

26. juni 2018

Blockchain-teknologi som værktøj for pålidelig rapportering?

Ny rapport fra FRC opfordrer revisorer, regnskabsaflæggere og brugere til at have mere fokus på blockchain-teknologien.

Regnskab Internationalt Digitalisering

24. maj 2018

Nye regler om andelsboligforeninger er vedtaget

Folketinget har vedtaget ændringer til lov om andelsboligforeninger, der træder i kraft den 1. juli 2018. Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde flere bekendtgørelser til loven, herunder en bekendtgøre...

Regnskab Internationalt Lovgivning og fortolkning Lovgivning og fortolkning

17. april 2018

IASB udsender opdateret begrebsramme for årsregnskaber

IASB har opdateret begrebsrammen for årsregnskaber med ændrede definitioner af aktiver og forpligtelser og retningslinjer for, hvornår poster skal udgå af balancen.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS