Regnskab
Nyheder Internationalt

02. juli 2020

Primary Financial Statements

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Der er nu udarbejdet en skriftlig opsummering fra mødet, som du kan læse her.

Regnskab Internationalt IASB

15. maj 2020

IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Gik du glip af web-mødet?

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Du har nu mulighed for at se en optagelse af hele mødet.

Regnskab Internationalt IASB

27. april 2020

Deltag i web-mødet om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures

DI og FSR – danske revisorer inviterer hermed i regi af Dansk Regnskabsforum til et web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Mødet finder sted 14. maj kl. 9.30 ...

Regnskab Internationalt

15. januar 2020

Bør EU-lovgivningens rammer justeres i forhold til kryptoaktiver?

Nye teknologier udvikler sig konstant og er med til at ændre det europæiske finansielle system. Betyder denne udvikling, at nye områder bør reguleres i europæisk regi for at skabe ensartede konkurrenc...

Regnskab Internationalt Lovgivning og fortolkning

18. december 2019

Høringsudkast om ændret præsentation af resultatopgørelse og Management Performance Measures

IASB har udsendt høringsudkast om nye krav vedrørende mellemtotaler og klassifikation af poster i resultatopgørelsen samt om brugen af Management Performance Measures. De nye krav skal afløse IAS 1.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

19. november 2019

FRC forventer mere rapportering fra britiske virksomheder om effekten af ny leasingstandard

FRC peger på behov for, at virksomheder, der anvender den nye leasingstandard, giver flere oplysninger om standardens virkning på virksomheden.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

07. november 2019

FRC forventer bedre rapportering fra britiske virksomheder for at skabe øget tillid

Financial Reporting Council (FRC) har sendt et åbent brev om aktuelle regnskabsemner til alle britiske virksomheders revisionsudvalgsformænd og finansdirektører. FRC opfordrer til, at virksomheders ra...

Regnskab Internationalt IFRIC og SIC

24. oktober 2019

European Corporate Reporting Lab udgiver feedback statement på høring om fremtidige projekter

European Corporate Reporting Lab har offentliggjort et feedback statement, der opsummerer input fra høringen om European Labs fremtidige projekter.

Regnskab Internationalt EFRAG

27. september 2019

Ændringer af tre IFRS-standarder som resultat af reformen af rentebenchmarks

IASB har ændret kravene til den regnskabsmæssige sikring via ændringer til tre standarder. Ændringerne skal afhjælpe problemer ved brug af sikringskriterier i perioden, hvor der vil være usikkerheder ...

Regnskab Internationalt IFRS og IAS

20. august 2019

Oplysning om anvendt regnskabspraksis. Hvad er ”significant”, og hvad er ”material”?

IASB har igangsat en høring vedrørende ændringsforslag til standarden om præsentation af årsregnskaber samt IFRS Practice Statement 2 om begrebet væsentlighed.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS IASB