Regnskab
Nyheder Internationalt IASB

02. juli 2020

Primary Financial Statements

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Der er nu udarbejdet en skriftlig opsummering fra mødet, som du kan læse her.

Regnskab Internationalt IASB

15. maj 2020

IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Gik du glip af web-mødet?

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Du har nu mulighed for at se en optagelse af hele mødet.

Regnskab Internationalt IASB

20. august 2019

Oplysning om anvendt regnskabspraksis. Hvad er ”significant”, og hvad er ”material”?

IASB har igangsat en høring vedrørende ændringsforslag til standarden om præsentation af årsregnskaber samt IFRS Practice Statement 2 om begrebet væsentlighed.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS IASB

15. august 2019

IASB foreslår målrettede ændringer til IAS 12 Indkomstskatter

De foreslåede ændringer til standarden om indkomstskatter skal gøre det klart, at virksomhederne skal indregne udskudt skat i specifikke situationer, hvor der har været tvivl om reglerne.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS IASB

11. september 2018

Goodwill og nedskrivninger er et hot issue. IASB på vej med diskussionsoplæg, hvor nuværende regler skal belyses.

IASB vil udsende et diskussionsoplæg om forskellige emner inden for regnskabsmæssig behandling af goodwill og værdiforringelse. IASB drøfter, hvorvidt der bør afskrives frem for den nuværende "impairm...

Regnskab Internationalt IASB

11. juni 2018

Er der behov for ændrede regnskabsregler om langsigtede investeringer?

FSR – danske revisorer lægger vægt på, at der endnu ikke er evidens for, at IFRS 9 påvirker selskabernes vilje til langsigtede investeringer, og foreningen er derfor skeptisk over for mulig ændring af...

Regnskab Internationalt IASB

07. november 2017

Er oplysningskrav i standarder gået for vidt? EFRAG støtter principbaseret tilgang

Den europæiske regnskabsorganisation EFRAG anbefaler, at IASB opprioriterer arbejdet med at bekæmpe disclosure overload som led i det igangværende Disclosure Initiative.

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

19. september 2017

FSR - danske revisorer støtter IASBs arbejde med at udbedre disclosure overload

FSR – danske revisorer har sendt kommentarer til EFRAGs udkast til svar på IASBs diskussionsoplæg om principper, der skal bidrage til bedre oplysninger i årsregnskabet

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

24. august 2017

EFRAG: IFRS 9 kan påvirke investorer med en lang tidshorisont

EFRAG påpeger, at det i IFRS 9 er forbudt at reklassificere regnskabsposter fra anden totalindkomst til resultatopgørelsen, hvilket kan have indflydelse på investorer med en lang tidshorisont. EU-Komm...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB