Regnskab

06. oktober 2020

Deltag i web-mødet om IASB’s Discussion Paper: Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment

DI og FSR – danske revisorer inviterer hermed i regi af Dansk Regnskabsforum til et web-baseret møde om IASB’s Discussion Paper DP/2020/1 Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment. ...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

02. juli 2020

Primary Financial Statements

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Der er nu udarbejdet en skriftlig opsummering fra mødet, som du kan læse her.

Regnskab Internationalt IASB

15. maj 2020

IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Gik du glip af web-mødet?

Den 14. maj afholdtes et velbesøgt web-baseret møde om IASB’s Exposure Draft: General Presentation and Disclosures. Du har nu mulighed for at se en optagelse af hele mødet.

Regnskab Internationalt IASB

20. august 2019

Oplysning om anvendt regnskabspraksis. Hvad er ”significant”, og hvad er ”material”?

IASB har igangsat en høring vedrørende ændringsforslag til standarden om præsentation af årsregnskaber samt IFRS Practice Statement 2 om begrebet væsentlighed.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS IASB

15. august 2019

IASB foreslår målrettede ændringer til IAS 12 Indkomstskatter

De foreslåede ændringer til standarden om indkomstskatter skal gøre det klart, at virksomhederne skal indregne udskudt skat i specifikke situationer, hvor der har været tvivl om reglerne.

Regnskab Internationalt IFRS og IAS IASB

11. september 2018

Goodwill og nedskrivninger er et hot issue. IASB på vej med diskussionsoplæg, hvor nuværende regler skal belyses.

IASB vil udsende et diskussionsoplæg om forskellige emner inden for regnskabsmæssig behandling af goodwill og værdiforringelse. IASB drøfter, hvorvidt der bør afskrives frem for den nuværende "impairm...

Regnskab Internationalt IASB

11. juni 2018

Er der behov for ændrede regnskabsregler om langsigtede investeringer?

FSR – danske revisorer lægger vægt på, at der endnu ikke er evidens for, at IFRS 9 påvirker selskabernes vilje til langsigtede investeringer, og foreningen er derfor skeptisk over for mulig ændring af...

Regnskab Internationalt IASB