Regnskab

26. maj 2021

EFRAG søger virksomheder til test i pilotprojekt om mere relevante noteoplysninger i IFRS-regnskaber

Bliver du overvældet af notekravene i en IFRS-årsrapport? Har du svært ved at se formålet med alle oplysningerne? IASB har udsendt et forslag til en ny måde at opstille oplysningskrav på. EFRAG søger ...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

12. oktober 2020

Spørgeskema til regnskabsaflæggere om virksomhedssammenslutninger

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ønsker input til den igangværende debat om virksomhedssammenslutninger. Debatten vedrører blandt andet, hvilke oplysninger virksomheder fremover ska...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

06. oktober 2020

Deltag i web-mødet om IASB’s Discussion Paper: Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment

DI og FSR – danske revisorer inviterer hermed i regi af Dansk Regnskabsforum til et web-baseret møde om IASB’s Discussion Paper DP/2020/1 Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment. ...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

06. juni 2019

Langfristede investeringer i egenkapitalinstrumenter - EFRAG ønsker synspunkter om alternative modeller

EFRAG har lanceret en høring for at undersøge alternative regnskabsmæssige måder at behandle langfristede investeringer i egenkapitalinstrumenter for bedre at rapportere resultater og risici ved sådan...

Regnskab Internationalt EFRAG

07. maj 2019

EFRAG støtter IASBs forslag til ændringer af retningslinjer om tabsgivende kontrakter

I et høringssvar kommenterer EFRAG på IASBs forslag om ændringer til IAS 37. EFRAG ser overordnet positivt på de foreslåede ændringer, men har dog forskellige forbedringsforslag.

Regnskab Internationalt EFRAG

10. december 2018

EFRAG anbefaler en nedskrivningsmodel på langfristede investeringer suppleret med yderligere retningslinjer

Majoriteten af respondenter i en EFRAG-undersøgelse støtter en nedskrivningsmodel i IFRS 9 om langfristede investeringer. Der er dog behov for retningslinjer.

Regnskab Internationalt EFRAG

06. november 2018

EFRAG bidrager til debatten: Hvordan skal gæld og egenkapital klassificeres?

EFRAG har udarbejdet to korte pjecer om IASB’s ændringsforslag til IAS 32. Pjecerne skal hjælpe interessenter til at deltage kvalificeret i debatten om præsentation af gæld og egenkapital.

Regnskab Internationalt EFRAG