Regnskab
Nyheder Internationalt EFRAG

24. oktober 2019

European Corporate Reporting Lab udgiver feedback statement på høring om fremtidige projekter

European Corporate Reporting Lab har offentliggjort et feedback statement, der opsummerer input fra høringen om European Labs fremtidige projekter.

Regnskab Internationalt EFRAG

06. juni 2019

Langfristede investeringer i egenkapitalinstrumenter - EFRAG ønsker synspunkter om alternative modeller

EFRAG har lanceret en høring for at undersøge alternative regnskabsmæssige måder at behandle langfristede investeringer i egenkapitalinstrumenter for bedre at rapportere resultater og risici ved sådan...

Regnskab Internationalt EFRAG

07. maj 2019

EFRAG støtter IASBs forslag til ændringer af retningslinjer om tabsgivende kontrakter

I et høringssvar kommenterer EFRAG på IASBs forslag om ændringer til IAS 37. EFRAG ser overordnet positivt på de foreslåede ændringer, men har dog forskellige forbedringsforslag.

Regnskab Internationalt EFRAG

10. december 2018

EFRAG anbefaler en nedskrivningsmodel på langfristede investeringer suppleret med yderligere retningslinjer

Majoriteten af respondenter i en EFRAG-undersøgelse støtter en nedskrivningsmodel i IFRS 9 om langfristede investeringer. Der er dog behov for retningslinjer.

Regnskab Internationalt EFRAG

06. november 2018

EFRAG bidrager til debatten: Hvordan skal gæld og egenkapital klassificeres?

EFRAG har udarbejdet to korte pjecer om IASB’s ændringsforslag til IAS 32. Pjecerne skal hjælpe interessenter til at deltage kvalificeret i debatten om præsentation af gæld og egenkapital.

Regnskab Internationalt EFRAG

19. marts 2018

Nedskrivning af goodwill - europæiske forslag til enklere regnskabsregler

Flere forslag til, hvordan retningslinjer for værdiforringelsestest kan forenkles, er fremført via regnskabsorganisationen EFRAG.

Regnskab Internationalt EFRAG

07. november 2017

Er oplysningskrav i standarder gået for vidt? EFRAG støtter principbaseret tilgang

Den europæiske regnskabsorganisation EFRAG anbefaler, at IASB opprioriterer arbejdet med at bekæmpe disclosure overload som led i det igangværende Disclosure Initiative.

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

19. september 2017

FSR - danske revisorer støtter IASBs arbejde med at udbedre disclosure overload

FSR – danske revisorer har sendt kommentarer til EFRAGs udkast til svar på IASBs diskussionsoplæg om principper, der skal bidrage til bedre oplysninger i årsregnskabet

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

24. august 2017

EFRAG: IFRS 9 kan påvirke investorer med en lang tidshorisont

EFRAG påpeger, at det i IFRS 9 er forbudt at reklassificere regnskabsposter fra anden totalindkomst til resultatopgørelsen, hvilket kan have indflydelse på investorer med en lang tidshorisont. EU-Komm...

Regnskab Internationalt EFRAG IASB

29. marts 2011

Feedback fra EFRAG outreach møder om Financial Statement Presentation i efteråret 2010

EFRAG har, i forbindelse med deres møder med repræsentanter fra flere europæiske lande i slutningen af 2010, udarbejdet en feedback rapport.

Regnskab Internationalt EFRAG