Regnskab

22. december 2020

Ny vejledning til redegørelse om dataetik i årsrapporten

Erhvervsstyrelsen offentliggør nu en vejledning, der skal hjælpe de største virksomheder med at efterleve den nye regel om, at de fremover skal redegøre for deres politik for dataetik.

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

02. juli 2020

Regnskabsvejledningen i bogform

Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder blev i februar 2020 opdateret med de nyeste regler i årsregnskabsloven. Nu kan du købe regnskabsvejledningen i bogform. Du kan også gratis downloa...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

11. juli 2019

Ny vejledning vedrørende aflæggelse af halvårsrapporter

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en vejledning til børsnoterede virksomheder vedrørende aflæggelse af halvårsrapporter. Vejledningen har til formål at henlede virksomhedernes opmærksomhed på nogle...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

13. marts 2018

IFRS 3 som fortolkningsgrundlag for regler om virksomhedssammenslutninger efter årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har i en udtalelse præciseret, i hvilke situationer IFRS 3 fremover skal anvendes ved regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger.

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger Lovgivning og fortolkning

15. november 2017

Finansforeningen inkluderer ESG i nøgletalsvejledningen

Ny digital udgave af Finansforeningens nøgletalsvejledning indeholder bl.a. ESG-nøgletal samt opdaterede tekstafsnit om IFRS 15 om indregning af indtægter og IFRS 16 om leasing.

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger

22. september 2016

Ark om 'Anbefalinger til et regnskab, der skaber værdi'

Hvorfor skal virksomhederne aflægge en årsrapport, der går ud over lovgivningens minimumskrav? Få et hurtigt overblik over anbefalingerne i Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder og de ...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger Lovgivning og fortolkning

22. september 2016

Ark om 'Anbefalinger til et regnskab, der skaber værdi'

Hvorfor skal virksomhederne aflægge en årsrapport, der går ud over lovgivningens minimumskrav? Få et hurtigt overblik over anbefalingerne i Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder og de ...

Regnskab Årsregnskabsloven Vejledninger Lovgivning og fortolkning