Viser 1 til 10 af totalt 377 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet

01. juli 2020

Revisornævnets årsberetning 2019 – faldende antal sager, faldende samlet bødesum

Af Revisornævnets årsberetning 2019 fremgår det klart, at tendensen til fald i antal indbragte sager og samlet bødesum fortsætter. Hertil fremgår det, at der hverken har været behandlet sager om frake...

Revision Revisornævnet

29. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – vurderingsberetning ved omdannelse af revisors eget IVS til ApS

Revisor kan naturligvis aldrig afgive erklæringer med sikkerhed om selskaber, som revisor selv dominerer som ejer og/eller ledelse. I en sag om en vurderingsberetning om revisors eget selskabs omdanne...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

23. juni 2020

Intet bevis om ejerskab/stemmeret i polsk datterselskab – bøde på 40.000 kr.

Uoverensstemmende oplysninger om ejerskab og stemmerettigheder i datterselskaber skal så vidt muligt afklares. Dette gælder også i udvidet gennemgang, hvor revisor sanktioneres med en bøde på 40.000 k...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

23. juni 2020

Erhvervsstyrelsens skrivebordsundersøgelse – afsmitning sanktioneres hårdt i en mindre revisionsvirksomhed

I den senere tid er der set adskillige sager, der indbringes af Erhvervsstyrelsen på baggrund af uafhængighedsovertrædelser, som kan konstateres ved skrivebordsundersøgelser ud fra offentlige registre...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

22. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – fælleseje og -ledelse med leder i/ejer af revisionsklient

Revisor kan ikke lede eller eje selskaber sammen med personer, der indgår i ledelsen og/eller ejerkredsen i andre selskaber, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det falder i...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

18. juni 2020

Hesalight – en historie i fire klassiske etaper om regnskabsmanipulation og dårlig revision

Tredje quarter i føljetonen om Hesalight blev foreløbigt afgjort med en domsmandsretsafgørelse ved Byretten i Roskilde 24. januar 2019. Dommen blev senere stadfæstet i 2.instans. Første quarter var Er...

Revision Revisornævnet

17. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – fælleseje og -ledelse sammen med leder hos revisionsklient

Revisor kan ikke lede og have ejerandele i selskaber sammen med en person, der indgår i ledelsen i et andet selskab, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det falder ikke inde...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

15. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – leder i revisionsklient indgår i revisionsfirmaets ledelse

Bedømt ud fra de seneste offentliggjorte kendelser i Revisornævnet er uafhængighed et varmt emne. Sagerne løber ret hurtigt og bygger på objektiv registerefterforskning. Standardsanktionen er som her ...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

10. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelser fører til sager om revisors uafhængighed

For tiden dukker der en række sager om revisors uafhængighed op i Revisornævnet, hvor baggrunden er skrivebordsundersøgelser i Erhvervsstyrelsen af relationer mellem registrerede oplysninger om selska...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

08. juni 2020

Advokat i interessekonflikt i sag om ejendomshandel – bøde på 40.000 kr.

I en ejendomshandel med væsentlige mangler kan køberen ”skyde” på sælgeren, der kan ”skyde” videre på ejendomsmægleren. Advokaten i denne sag havde rådgivet de to sælgere uden at gøre udtrykkeligt opm...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet Bøder 30001 til 99999