Viser 1 til 10 af totalt 425 resultater
Revision

31. maj 2021

Sagen mod ”kvotekongen” med en revisorvinkel

I den verserende sag om mulig svindel med fiskekvoter indgår der også en revisorvinkel, idet bl.a. Henning Kjeldsens rådgiver”revisor” er tiltalt for medvirken. Anklagemyndigheden går her bl.a. efter ...

Revision Revisornævnet

26. maj 2021

Tre sager om forretningsmæssige forbindelser og skærpede bøder på 150, 250 og 300 tusind kroner

Det strømmer ud med kendelser fra Revisornævnet i sager, hvor revisor har haft forretningsmæssige forbindelser uden for sin normale virksomhed med erklæringskunders ledelse og/eller ejere. I de tre sa...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

25. maj 2021

Fire sager om forretningsmæssige forbindelser, der fører til standardbøder på 100.000 kroner

Som bekendt strømmer det ud med kendelser fra Revisornævnet, hvor revisor har haft forretningsmæssige forbindelser uden for sin almindelige virksomhed med erklæringskunders ledelse og/eller ejere. Sta...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

19. maj 2021

Gentagelsesbøde på 60.000 kroner for flere fejl i en sag fra kvalitetskontrollen

Bøder for overtrædelser af god revisionsskik vedrørende mangelfuld dokumentation og erklæringsfejl skærpes, når forseelser gentages, og/eller de optræder i en flerhed. Begge skærpende omstændigheder f...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation God skik Bøder 30001 til 99999

17. maj 2021

Gæld indregnet for lavt i en andelsboligforening – revisor ikendes mindre bøde på 15.000 kroner

I andelsboligforeninger er det centralt at være opmærksom på opgørelsen af gæld, der har direkte indflydelse på foreningens formue, og dermed opgørelse af andelskronen ved salg af andele. Det gælder o...

Revision Revisornævnet God skik Bøder nul til 30000

10. maj 2021

Andre familiemæssige bånd (her mor og bror) fører ofte til rødt lys – og bøde på 100.000 kroner

”Andre familiemæssige bånd” dækker familiemedlemmer uden for husstanden. Efter ændringen af revisorlovgivningen i 2016 skelnes der mellem røde lys (husstanden) og gule lys, sådan som det allerede var ...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

03. maj 2021

Revisor kan ikke dele ledelse med sine erklæringskunder – førstegangsbøde på 100.000 kroner

En leder i et selskab, som revisor afgiver erklæring med sikkerhed om, kan ikke samtidigt sidde i revisionsvirksomhedens ledelse. Dette er bekræftet i endnu en kendelse i Revisornævnet, hvor der sankt...

Revision Revisornævnet Uafhængighed