Viser 1 til 10 af totalt 382 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet

31. august 2020

Mangelfuld planlægning/dokumentation samt ingen professionel skepsis – bøde på 75.000 kr.

En klassisk type af sager for Revisornævnet vedrører mangelfuld planlægning, dokumentation og ledelsesrapportering samt manglende modifikationer. I denne konkrete sag udmåles bøden i den høje ende til...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

26. august 2020

Registerundersøgelse – normalbødeloft, 300.000 kr., anvendes ved syv uafhængighedsforseelser

Den normale sanktion for en førstegangsforseelse er en bøde på 100.000 kr. I denne sag forelå der imidlertid en ”særdeles skærpende” omstændighed i form af antallet af forseelser (syv i relation til s...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

19. august 2020

Lidt større forseelse med gentagelse – 40.000 kr. i bøde

Mangler i planlægning og dokumentation, i kontrollen af overholdelse af årsregnskabsloven, samt i overholdelse af erklæringsbekendtgørelsen forekommer hyppigt i sager, der sanktioneres som lidt større...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

17. august 2020

Mangelfuld kvalitetsstyring – virksomhedsbøde på 100.000 kr. og strafbortfald for revisor

Kendelser om mangelfuld anvendelse af kvalitetsstyringssystemer sanktioneres med en bøde på 100.000 kr. i førstegangstilfælde. I denne sag var der konstateret væsentlige mangler i revisionen i alle tr...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring

11. august 2020

Klassisk byggeklodsfejl i revisionspåtegningen – og et meget langt sagsforløb

En hyppigt set fejl i revisionspåtegninger er tilfælde, hvor revisor beskriver et grundlag for en modifikation, der leder op til en afkræftende konklusion, for derefter ulogisk at nøjes med at konklud...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

01. juli 2020

Revisornævnets årsberetning 2019 – faldende antal sager, faldende samlet bødesum

Af Revisornævnets årsberetning 2019 fremgår det klart, at tendensen til fald i antal indbragte sager og samlet bødesum fortsætter. Hertil fremgår det, at der hverken har været behandlet sager om frake...

Revision Revisornævnet

29. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – vurderingsberetning ved omdannelse af revisors eget IVS til ApS

Revisor kan naturligvis aldrig afgive erklæringer med sikkerhed om selskaber, som revisor selv dominerer som ejer og/eller ledelse. I en sag om en vurderingsberetning om revisors eget selskabs omdanne...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

23. juni 2020

Intet bevis om ejerskab/stemmeret i polsk datterselskab – bøde på 40.000 kr.

Uoverensstemmende oplysninger om ejerskab og stemmerettigheder i datterselskaber skal så vidt muligt afklares. Dette gælder også i udvidet gennemgang, hvor revisor sanktioneres med en bøde på 40.000 k...

Revision Revisornævnet Bøder 30001 til 99999

23. juni 2020

Erhvervsstyrelsens skrivebordsundersøgelse – afsmitning sanktioneres hårdt i en mindre revisionsvirksomhed

I den senere tid er der set adskillige sager, der indbringes af Erhvervsstyrelsen på baggrund af uafhængighedsovertrædelser, som kan konstateres ved skrivebordsundersøgelser ud fra offentlige registre...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

22. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – fælleseje og -ledelse med leder i/ejer af revisionsklient

Revisor kan ikke lede eller eje selskaber sammen med personer, der indgår i ledelsen og/eller ejerkredsen i andre selskaber, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det falder i...

Revision Revisornævnet Uafhængighed