Viser 1 til 10 af totalt 35 resultater
Revision
alle Dokumenter

Risikofaktorer af særlig betydning under lavkonjuktur og virksomhedens fortsat drift

Risikofaktorer i relation til going concern mv. der i perioder med lavkonjuktur kan være særligt relevant at overveje i vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformationer i regnskabet.

Dokument

Januar 2011

Engagementsforespørgsel - Realkreditrådet

Til brug for bekræftelse af klienters mellemværender etc. med realkreditinstitutter kan vedlagte engagementsforespørgsel anvendes.

Dokument

December 2010

Oversigt over gældende standarder

FSR, IESBA, ISQC, ISA, ISRE, ISAE og ISRS.

Dokument

Klik for at åbne oversigten

Kun for medlemmer

REVU's udtalelser - gældende

Oversigt over REVU's gældende udtalelser.

Dokument

Klik for at åbne oversigten

Kun for medlemmer

Frie skoler - revisionsprotokol

Dokument

Revision i andelsboligforeninger

Når revisor reviderer årsregnskabet for en andelsboligforening, skal revisor ikke blot revidere balance og resultatopgørelse, men også årsregnskabets øvrige oplysninger. Revisor skal således også revi...

Dokument

FSR - danske revisorers vejledning om de nye standarder for offentlig revision - juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (SOR 6 og 7)

FSR – danske revisorer har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af de to nye standarder for offentlig revision af et årsregnskab, henholdsvis juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Stan...

Dokument

Påtegning for kommuner

Erklæring til brug for revisors påtegning vedrørende kommuner mv. (regnskab uden ledelsesberetning)

Dokument

Revisorerklæring til kommune og forsyningssekretariat - stoploven

Offentlige forsyningsvirksomheder, vand og spildevand FSR - danske revisorers Arbejdsgruppe for forsyningsvirksomhed har udfærdiget ny erklæring, der gælder for 2011. Erklæringen kan læses her: Revi...

Dokument

Engagementsforespørgsel pengeinstitutter

Engagementsforespørgsel til pengeinstitutter samt vejledende retningslinjer af 15. februar 1996.

Dokument

Maj 2002