Viser 1 til 10 af totalt 60 resultater
Revision
Nyheder Kvalitet

27. maj 2020

Antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager stiger og stiger

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens årsberetning 2019 om styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn, at antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager er steget fra 137 til 224.

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

22. april 2020

Den offentlige kvalitetskontrol 2020

Få overblik over, hvordan den offentlige kvalitetskontrol vil blive afviklet i år, og deltag i gratis webinar om kontrollen.

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

09. marts 2020

Gentagen manglende klientkontoerklæring og betaling af tidligere bøder fører til frakendelse

Advokatnævnet kan følge en påstand om frakendelse på tid eller indtil videre af en advokats beskikkelse, hvis betingelserne i retsplejelovens § 147 c, stk. 8, er opfyldt: Advokaten skal have gjort sig...

Revision Kvalitet Andet

03. marts 2020

Ny bekendtgørelse om kvalitetskontrol

Få overblik over de vigtigste ændringer i bekendtgørelsen.

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol Retningslinjer

19. februar 2020

Advokat får bøde på 60.000 kr. - efteruddannelse, hvidvask og oplysningsforpligtelser

Advokater er omfattet af krav om 54 lektioners efteruddannelse i faste treårs intervaller, af pligterne i hvidvaskloven for specifikt oplistede opgaver samt af en række lovkrævede oplysninger om deres...

Revision Kvalitet Andet

27. november 2019

Ny lovforslagspakke stiller strengere krav til revisor som rådgiver end til andre

Ud over at foreslå, at revisorlovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte revisorrådgivning vedrørende hvidvask, indeholder lovforslaget primært hjemler til øgede kontroller inden for regnska...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol Lovgivning og standarder

07. juni 2019

Revisors pligt til fremlæggelse af dokumenter i retssager (edition)

Revisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer m.v. udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunden for udarbejdel...

Revision Kvalitet Retningslinjer

03. juni 2019

Revisorers vidnepligt – og grænserne herfor

Revisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer m.v. udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunden for udarbejdel...

Revision Kvalitet Retningslinjer

24. maj 2019

Myndigheder anmoder om eller afkræver oplysninger fra revisor

Revisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer m.v. skal have eller udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunde...

Revision Kvalitet Retningslinjer

22. maj 2019

Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrollen, undersøgelser samt Revisornævnet

FSR – danske revisorer har den 22. maj 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrollen, undersøgelser samt ...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol Høringssvar