Viser 1 til 10 af totalt 70 resultater
Revision

18. marts 2022

Erhvervsstyrelsen udnævner ny kvalitetschef på området for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen har lavet en intern organisationsændring i tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder og blandt andet udnævnt statsautoriseret revisor Joakim Juul Larsen til kvalitetschef.

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

08. marts 2022

Kan du bestå denne test om krav til intern overvågning?

God kvalitet er en af hjørnestenene i FSR – danske revisorers arbejde, og emnet står højt på agendaen hos Kvalitetsudvalget. God kvalitet er endvidere med til at styrke virksomhedens forretning og der...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

04. marts 2022

Erhvervsstyrelsens redegørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort sin redegørelse med resultatet af kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder, der viser en generel positiv udvikling i revisorbranchens kvalitet i de seneste år....

Revision Kvalitet Resultat og redegørelse

04. oktober 2021

Erhvervsstyrelsen søger eksterne kvalitetskontrollanter

Kvalitet er en af grundpillerne for revisors arbejde, og det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder har til formål at højne kvaliteten af revisors arbejde, således at offentligheden ...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

29. september 2021

Opdateret implementeringsguide til ISQM 1

IAASB har opdateret og genudgivet deres ”first time implementation guide” til den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1. Guiden har til formål at skabe klarhed over de krav, der stilles til revisionsvi...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

13. september 2021

Konvertering af stikprøver fra den interne kvalitetskontrol ved Erhvervsstyrelsens eksterne kvalitetskontrol

Den interne overvågning er et grundlæggende og vigtigt element i en revisionsvirksomheds kvalitetsstyring. Det kan man blandt andet se ved Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol, hvor der bliver lagt sto...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

06. august 2021

Se eller gense webinarer om den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1

Over sommeren har IAASB og IFAC afholdt tre af en planlagt serie på fire webinarer om den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1. I kan her se – eller gense – de første tre webinarer og tilmelde jer det...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder