Viser 1 til 10 af totalt 65 resultater
Revision

31. maj 2022

Retningslinjer for kvalitetskontrollen 2022 er nu offentliggjort

Erhvervsstyrelsens retningslinjer for kvalitetskontrollen 2022 er netop blevet offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Antallet af ændringer er beskedent. Der er tale om få ændringer til de t...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol Retningslinjer

11. maj 2022

Deltag på to gratis webinarer om de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2

Som forberedelse til implementeringen af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 afholder Kvalitetsudvalgets ISQM-arbejdsgruppe to gratis webinarer i juni og august. Disse har fokus på 1) stand...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

18. marts 2022

Erhvervsstyrelsen udnævner ny kvalitetschef på området for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen har lavet en intern organisationsændring i tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder og blandt andet udnævnt statsautoriseret revisor Joakim Juul Larsen til kvalitetschef.

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

08. marts 2022

Kan du bestå denne test om krav til intern overvågning?

God kvalitet er en af hjørnestenene i FSR – danske revisorers arbejde, og emnet står højt på agendaen hos Kvalitetsudvalget. God kvalitet er endvidere med til at styrke virksomhedens forretning og der...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

04. marts 2022

Erhvervsstyrelsens redegørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort sin redegørelse med resultatet af kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder, der viser en generel positiv udvikling i revisorbranchens kvalitet i de seneste år....

Revision Kvalitet Resultat og redegørelse

04. oktober 2021

Erhvervsstyrelsen søger eksterne kvalitetskontrollanter

Kvalitet er en af grundpillerne for revisors arbejde, og det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder har til formål at højne kvaliteten af revisors arbejde, således at offentligheden ...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol

29. september 2021

Opdateret implementeringsguide til ISQM 1

IAASB har opdateret og genudgivet deres ”first time implementation guide” til den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1. Guiden har til formål at skabe klarhed over de krav, der stilles til revisionsvi...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder