Viser 1 til 10 af totalt 25 resultater
Revision
Dokumenter Offentlig

Frie skoler - revisionsprotokol

Dokument

Revision i andelsboligforeninger

Når revisor reviderer årsregnskabet for en andelsboligforening, skal revisor ikke blot revidere balance og resultatopgørelse, men også årsregnskabets øvrige oplysninger. Revisor skal således også revi...

Dokument

FSR - danske revisorers vejledning om de nye standarder for offentlig revision - juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (SOR 6 og 7)

FSR – danske revisorer har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af de to nye standarder for offentlig revision af et årsregnskab, henholdsvis juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Stan...

Dokument

Påtegning for kommuner

Erklæring til brug for revisors påtegning vedrørende kommuner mv. (regnskab uden ledelsesberetning)

Dokument

Revisorerklæring til kommune og forsyningssekretariat - stoploven

Offentlige forsyningsvirksomheder, vand og spildevand FSR - danske revisorers Arbejdsgruppe for forsyningsvirksomhed har udfærdiget ny erklæring, der gælder for 2011. Erklæringen kan læses her: Revi...

Dokument

Udtalelse om nye erklæringer om offentlig revision for regnskabsåret 2016 samt ti erklæringer.

Udtalelse om erklæringer om offentlig revision for regnskabsåret 2016 samt ti erklæringer.

Dokument

Frie grundskoler, erklæringseksempel

Erklæringseksempel vedrørende frie grundskoler - svarer indholdsmæssigt til erklæringen for de frie kostskoler

Dokument

Boafdeling

Erklæringer på det almene boligområde

Dokument

Historisk

Ledelseserklæring - stoploven

Offentlige forsyningsvirksomheder, vand og spildevand. FSR's Arbejdsgruppe for forsyningsvirksomhed har udfærdiget en ledelseserklæring fra forsyningsselskabets ledelse.

Dokument

Historisk

Paradigme for revisors erklæringer for et projektregnskab

FSR – danske revisorers Udvalg for revision af offentlig virksomhed har i samarbejde med Rigsrevisionen udarbejdet et paradigme for revisors erklæring på projektregnskab. Erklæringen fremgår ligeledes...

Dokument