Viser 1 til 9 af totalt 9 resultater
Revision

21. oktober 2015

Foreløbig status over obligatorisk efteruddannelse i perioden 2011 – 2014 viser, at alt for mange revisorer ikke overholder lovens krav om 120 timers efteruddannelse

Erhvervsstyrelsen har netop givet en meget foreløbig status over kontrol af godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 2011-2014. Tallene ser meget dystre ud, idet i alt 555 godkendte revisorer...

Revision Kvalitet Andet

Historisk

19. november 2014

Revisortilsynets Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol i 2013 viser samme fejltyper som tidligere års redegørelser

Som beskrevet i ”Nyhedsbrevet” i uge 46 er resultatet af kontrollen på virksomhedsniveau langt bedre end de seneste års resultater. Fejltyperne ved kontrollen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyr...

Revision Kvalitet Andet

14. november 2014

Revisortilsynets Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 er blevet offentliggjort i dag

Revisortilsynet har netop offentliggjort resultatet af sin kvalitetskontrol for 2013. Af de 162 kontroller, der er foretaget, er 157 sager afsluttet med det resultat, at 128 revisionsvirksomheder er g...

Revision Kvalitet Andet

Historisk

28. oktober 2014

Status over kontrol af obligatorisk efteruddannelse

Erhvervsstyrelsen har netop gjort status over kontrol af 398 godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 2009-2011. Kontrollen omfatter de godkendte revisorer, der ikke senest den 1. maj 2012 ha...

Revision Kvalitet Andet

Historisk

12. september 2014

Redegørelse 2013 fra Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder er blevet offentliggjort

Redegørelsen har særligt fokus på kontrol af revisorernes overholdelse af kravene om obligatorisk efteruddannelse. Kontrollen af den efteruddannelsesperiode, som afsluttes ultimo 2014, udvides i 2015.

Revision Kvalitet Andet

21. november 2012

Hvor lang tid kan en kvalitetskontrol tage?

Mange af vores medlemmer oplever en uensartet kvalitetskontrol. Formålet med denne artikel er kort at redegøre for FSR – danske revisorer forståelse af det omfattende arbejde, som Revisortilsynets og ...

Revision Kvalitet Andet