Viser 1 til 9 af totalt 9 resultater
Revision
Nyheder Kvalitet Andet

09. marts 2020

Gentagen manglende klientkontoerklæring og betaling af tidligere bøder fører til frakendelse

Advokatnævnet kan følge en påstand om frakendelse på tid eller indtil videre af en advokats beskikkelse, hvis betingelserne i retsplejelovens § 147 c, stk. 8, er opfyldt: Advokaten skal have gjort sig...

Revision Kvalitet Andet

19. februar 2020

Advokat får bøde på 60.000 kr. - efteruddannelse, hvidvask og oplysningsforpligtelser

Advokater er omfattet af krav om 54 lektioners efteruddannelse i faste treårs intervaller, af pligterne i hvidvaskloven for specifikt oplistede opgaver samt af en række lovkrævede oplysninger om deres...

Revision Kvalitet Andet

26. november 2015

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder har offentliggjort redegørelsen fra 2014

Redegørelsen viser færre sager om overtrædelse af uafhængighedsreglerne. Til gengæld fylder sager om manglende revisionsbevis og manglende overholdelse af reglerne om obligatorisk efteruddannelse mege...

Revision Kvalitet Andet

21. oktober 2015

Foreløbig status over obligatorisk efteruddannelse i perioden 2011 – 2014 viser, at alt for mange revisorer ikke overholder lovens krav om 120 timers efteruddannelse

Erhvervsstyrelsen har netop givet en meget foreløbig status over kontrol af godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 2011-2014. Tallene ser meget dystre ud, idet i alt 555 godkendte revisorer...

Revision Kvalitet Andet

19. november 2014

Revisortilsynets Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol i 2013 viser samme fejltyper som tidligere års redegørelser

Som beskrevet i ”Nyhedsbrevet” i uge 46 er resultatet af kontrollen på virksomhedsniveau langt bedre end de seneste års resultater. Fejltyperne ved kontrollen af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyr...

Revision Kvalitet Andet

14. november 2014

Revisortilsynets Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 er blevet offentliggjort i dag

Revisortilsynet har netop offentliggjort resultatet af sin kvalitetskontrol for 2013. Af de 162 kontroller, der er foretaget, er 157 sager afsluttet med det resultat, at 128 revisionsvirksomheder er g...

Revision Kvalitet Andet

28. oktober 2014

Status over kontrol af obligatorisk efteruddannelse

Erhvervsstyrelsen har netop gjort status over kontrol af 398 godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 2009-2011. Kontrollen omfatter de godkendte revisorer, der ikke senest den 1. maj 2012 ha...

Revision Kvalitet Andet

12. september 2014

Redegørelse 2013 fra Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder er blevet offentliggjort

Redegørelsen har særligt fokus på kontrol af revisorernes overholdelse af kravene om obligatorisk efteruddannelse. Kontrollen af den efteruddannelsesperiode, som afsluttes ultimo 2014, udvides i 2015.

Revision Kvalitet Andet

21. november 2012

Hvor lang tid kan en kvalitetskontrol tage?

Mange af vores medlemmer oplever en uensartet kvalitetskontrol. Formålet med denne artikel er kort at redegøre for FSR – danske revisorer forståelse af det omfattende arbejde, som Revisortilsynets og ...

Revision Kvalitet Andet