Viser 1 til 10 af totalt 46 resultater
Revision

23. april 2020

Særlig undersøgelse: Mangler vedrørende klientkonto sanktioneres med bøde på 50.000 kr.

Advokatrådet kan anmode revisorer om at udføre særlige undersøgelser vedrørende advokaters overholdelse af reglerne om behandling af betroede midler. Dette var tilfældet i en sag, hvor bøden udmåles t...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet

21. april 2020

Manglende overholdelse af klientkontovedtægten giver bøde på 30.000 kr. i Advokatnævnet

Manglende efterlevelse af reglerne i klientkontovedtægten er en standardsag i Advokatnævnet. Således i nedennævnte sag, hvor advokaten ikendtes en bøde på 30.000 kr. på basis af revisors erklæringer o...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet

01. april 2020

Frakendelse indtil videre pga. manglende klientkontoerklæringer og sluterklæring

Advokatnævnet fulgte en påstand om frakendelse indtil videre af en tidligere advokats beskikkelse. Betingelserne herfor i retsplejelovens § 147 c, stk. 8, ansås for opfyldt i sagen, hvor den tidligere...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet

12. marts 2020

For sen erkendelse af inhabilitet – bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet

Advokater fra samme advokatfirma kan ikke repræsentere modparter i samme sag. Dette undgik advokaten i nedenstående sag; men det var lige sent nok, at klager, der var part i en lejesag, fik meddelelse...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet

20. november 2019

Selskaber forbundet som ærtehalm – interessekonflikt og bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet

En advokat sanktioneres med en bøde for at have påtaget sig roller i et selskab i dets udestående med et andet selskab, der oprindeligt var advokatens klient, og som var kapitalejer med 20 % i og inve...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet

13. november 2019

Interessekonflikt ved en klients sag mod en anden klient: bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet

En advokat sanktioneres med en bøde for at have påtaget sig en erstatningssag, som involverede en tidligere klient på den anden side af bordet. Det kunne ikke udelukkes, at advokaten igennem de tidlig...

Revision Revisornævnet Advokatnævnet

25. september 2019

Sag om tavshedspligt og interessekonflikt giver bøde på 40.000 kr. i Advokatnævnet

I den nedennævnte sag fastslås det, at den indklagede advokat havde overtrådt sin tavshedspligt ved at udtale sig til en internetavis under benyttelse af sin viden om et forsikringsagenturs forhold. H...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Advokatnævnet