Viser 1 til 10 af totalt 25 resultater
Revision

18. marts 2019

Overførsler fra to lettiske selskaber ikke skattefri – men klage over rådgivning afvises

Sager indbragt af private skal som andre klager vedrøre revisors erklæringsarbejde. Klager, der reelt er formuleret som vedrørende revisors rådgivning, afvises derfor. Dette er tilfældet for denne sag...

Revision Revisornævnet God skik Afvisning

27. november 2018

Afvist sag om budgeterklæring og tilbageholdelse af regnskabsmateriale

En tidligere direktør i et selskab har ingen retlig interesse i at få en sag behandlet i Revisornævnet. En sådan sag bliver derfor afvist. I denne kendelse yder Revisornævnet tilmed den service at gør...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

06. juni 2018

Sag afvist – manglende aktuel retlig interesse og delvis forældelse

Personlige klager, der indbringes for Revisornævnet, forudsætter påvisning af en aktuel retlig interesse i at klage over revisor. En sådan blev ikke dokumenteret på klagetidspunktet i nedennævnte sag,...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

17. august 2016

Revisornævnet afviser klage om rådgivning i forbindelse med virksomhedsskatteordningen

Nedennævnte sag afvises af Revisornævnet med en af de klassiske begrundelser: Klagen vedrørte ikke arbejde i forbindelse med erklæringer med eller uden sikkerhed, som kan pådømmes, men derimod rådgivn...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

10. august 2016

Revisornævnet afviser sag på grund af manglende konkretisering

Nedennævnte sag afvises af Revisornævnet med en af de klassiske begrundelser: Klager havde ikke konkretiseret klagen, og Revisornævnet er et uafhængigt klagenævn, der ikke påtager sig at konkretisere ...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

05. juli 2016

Revisornævnet afviser sag indbragt af andelshaver om fordeling af fællesomkostninger

Nedennævnte sag afvises under henvisning til to klassiske årsager: Klagepunktets manglende sammenhæng med revisors erklæringsopgaver for den pågældende andelsboligforening for regnskabsårene 2003-2013...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

02. maj 2016

Revisornævnet afviser klage, der involverer store offentlige tilskud

Sager som den nedenstående afvises ofte af Revisornævnet under henvisning til, at klagen ikke er konkretiseret. Sagen vedrørte revision af fire konkrete produktionsregnskaber og var baseret på en ande...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning