Viser 1 til 10 af totalt 28 resultater
Revision

27. november 2019

Afvisninger af sager i Revisornævnet 2019

Indbragte sager afvises i Revisornævnet, hvis en klager ikke har en retlig interesse i klagens genstand, eller klagen vedrører forhold uden for Revisornævnets kompetenceområde, der er afgrænset til er...

Revision Revisornævnet Afvisning

08. maj 2019

Formandsafvisning af borgerklage over revisor i forbindelse med et kommunalt projekt

En borger har ikke en retlig interesse i at indbringe revisor for Revisornævnet alene under henvisning til rollen som skatteyder. Det slås fast i denne kendelse om kommunal revision i forbindelse med ...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

25. marts 2019

Uafhængighed i én samt mangelfuld revision i to erhvervsdrivende ”sparekassefonde”

I sag nr. seks og syv med tilknytning til finansiel virksomhed i kølvandet på finanskrisen ikendes samme revisor en bøde på 150.000 kr. Der var tale om et betydeligt antal forseelser ved revision af t...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Afvisning Bøder over 100000

18. marts 2019

Overførsler fra to lettiske selskaber ikke skattefri – men klage over rådgivning afvises

Sager indbragt af private skal som andre klager vedrøre revisors erklæringsarbejde. Klager, der reelt er formuleret som vedrørende revisors rådgivning, afvises derfor. Dette er tilfældet for denne sag...

Revision Revisornævnet God skik Afvisning

27. november 2018

Afvist sag om budgeterklæring og tilbageholdelse af regnskabsmateriale

En tidligere direktør i et selskab har ingen retlig interesse i at få en sag behandlet i Revisornævnet. En sådan sag bliver derfor afvist. I denne kendelse yder Revisornævnet tilmed den service at gør...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

06. juni 2018

Sag afvist – manglende aktuel retlig interesse og delvis forældelse

Personlige klager, der indbringes for Revisornævnet, forudsætter påvisning af en aktuel retlig interesse i at klage over revisor. En sådan blev ikke dokumenteret på klagetidspunktet i nedennævnte sag,...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning

17. august 2016

Revisornævnet afviser klage om rådgivning i forbindelse med virksomhedsskatteordningen

Nedennævnte sag afvises af Revisornævnet med en af de klassiske begrundelser: Klagen vedrørte ikke arbejde i forbindelse med erklæringer med eller uden sikkerhed, som kan pådømmes, men derimod rådgivn...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Afvisning