Viser 1 til 10 af totalt 45 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet Frikendelser

25. januar 2021

Revisor frifindes i sag om going concern

Når der er væsentlig usikkerhed om fortsat drift, skal en revisor holde tungen lige i munden. Sådan som revisor i denne sag, hvor revisor ikke fandt, at forudsætningen om fortsat drift ikke var opfyld...

Revision Revisornævnet Frikendelser

14. december 2020

Revisornævnet - frifindelser i 2020

I sager, der ender med, at revisor frifindes i Revisornævnet, kan afgørelsen for eksempel bero på, at klagen ikke er konkret begrundet, at det påklagede forhold ikke var omfattet af revisors ydelse, e...

Revision Revisornævnet Frikendelser

06. maj 2020

Revisor er ikke automatisk opmand ved stridigheder i ejerkredsen

Det sker, at anpartshavere bliver uenige om fortolkningen af deres indbyrdes aftaler. Dette er tilfældet i en sag, hvor to 50 % anpartshavere efter lang tid bliver uenige om maksimum for vederlaget fo...

Revision Revisornævnet Frikendelser

11. marts 2020

Review - forelå der en aftale m.v.? Revisor frifindes i Revisornævnet

I nogle sager indbringer en klient revisor for Revisornævnet for at have overtrådt god revisorskik samtidigt med indgivelse af en honorarklage for Responsumudvalget. Dette var tilfældet her, hvor revi...

Revision Revisornævnet Frikendelser

26. februar 2020

Revisor frifindes for en manglende konklusion i sammenhæng med revisors assistance

Klienter kan i sjældne tilfælde have den fejlopfattelse, at revisor og ikke ledelsen har ansvaret for, at der foreligger tilstrækkeligt revisionsbevis. Dette kan føre til klager med en indbygget absur...

Revision Revisornævnet Frikendelser

12. februar 2020

Regnskabsmæssig behandling af udskiftning af en varmtvandsveksler – revisor frikendt

I andelsboligforeninger kan revisor indbringes af bestyrelsen eller som her af enhver andelshaver, der i sagens natur har retlig interesse. I næsten alle disse sager frikendes revisor. Dette blev også...

Revision Revisornævnet Frikendelser

25. november 2019

Frifindelser i Revisornævnet 2019

I sager, der ender med, at revisor frifindes i Revisornævnet, kan afgørelsen for eksempel bero på, at klagen ikke er konkret begrundet, at det påklagede forhold ikke var omfattet af revisors ydelse, e...

Revision Revisornævnet Frikendelser

23. september 2019

Timeshareaktionær indklager revisor, der pure frifindes

Revisor kan blive udsat for klager, der forekommer grundløse. Således i en sag indbragt af en timeshareaktionær mod revisor. Timeshareaktionæren var formentlig utilfreds med den valgte finansiering af...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

12. august 2019

Sag om ejendomsretten til nye altaner i en andelsboligforening – revisor frikendes

I sager om andelsboligforeninger, der indbringes af bestyrelsen, eller som her af administrator på vegne af foreningen, fornemmer man ofte, at ledelsen/administrator måske også forsøger at tørre sit a...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser

24. maj 2019

Privat klage med afsæt i ejerforenings varmeregnskab – revisor frifindes

I sager, der indbringes for Revisornævnet af private klagere, ligger der desværre ret ofte grundlæggende misforståelser til grund. Eksempelvis som her, om at en ejerforenings revisor også havde udarbe...

Revision Revisornævnet Grundløshed/ retlig interesse Frikendelser