Viser 1 til 10 af totalt 63 resultater
Revision

18. maj 2020

Stærkt mangelfuld dokumentation i fornyet kvalitetskontrol – bøde på 75.000 kr.

Manglende dokumentation for planlægning samt tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på adskillige væsentlige og risikofyldte poster sanktioneres hårdt i gentagelsestilfælde. Dette var således udfaldet...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

11. maj 2020

Mangelfuld dokumentation og manglende forbehold – gentagelsesbøde på 75.000 kr.

Ved gentagelse skærpes sanktioner i Revisornævnet. Dette er tilfældet her, hvor det sanktioneres, at dokumentationen for en revision var mangelfuld, ligesom der manglede indlysende modifikationer af r...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

31. januar 2020

To revisorer fra EY indbragt vedrørende revisionen af Danske Banks regnskab for 2014

I forlængelse af en undersøgelse efter revisorlovens § 37, stk. 1, har Erhvervsstyrelsen indbragt to revisorer vedrørende revisionen af Danske Banks regnskab for 2014. Klagepunkterne vedrører angiveli...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation

13. januar 2020

Mangelfuld dokumentation og manglende forbehold – bøde på 40.000 kr.

Revisor ikendes en bøde på 40.000 for mangelfuld dokumentation ved revision af årsrapporter for et moderselskab og dets datterselskab, samt et manglende forbehold i datterselskabet. Sagen vedrører kla...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

16. september 2019

Manglende dokumentation, modifikationer og ansvarsoplysning (mv.) – bøde på 75.000 kr.

Erhvervsstyrelsen kan efter hjemmelen i revisorlovens § 37, stk. 1, indlede undersøgelser af revisorer og revisionsvirksomheder, hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for, at de pågældende ”har ov...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Forkerte erklæringer Bøder 30001 til 99999

11. september 2019

Førstegangsbøde på 60.000 kr. for tilsidesættelse af dokumentationskrav og god revisorskik

Førstegangsforseelser om manglende dokumentation og dermed efterlevelse af god revisorskik kan i grovere sager udløse betragtelige bøder. Dette blev tilfældet i en sag, der var indbragt af kurator på ...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Bøder 30001 til 99999

19. august 2019

Utilstrækkelig dokumentation og manglende forbehold om associerede virksomheder

Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Dette var ikke dokumenteret i en sag, der involverede tre associerede virksomheder i såvel moderselskabs- som koncernregnskabet. Endvidere bur...

Revision Revisornævnet Manglende dokumentation Forkerte erklæringer Bøder nul til 30000