Viser 1 til 10 af totalt 53 resultater
Revision

10. maj 2021

Andre familiemæssige bånd (her mor og bror) fører ofte til rødt lys – og bøde på 100.000 kroner

”Andre familiemæssige bånd” dækker familiemedlemmer uden for husstanden. Efter ændringen af revisorlovgivningen i 2016 skelnes der mellem røde lys (husstanden) og gule lys, sådan som det allerede var ...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

03. maj 2021

Revisor kan ikke dele ledelse med sine erklæringskunder – førstegangsbøde på 100.000 kroner

En leder i et selskab, som revisor afgiver erklæring med sikkerhed om, kan ikke samtidigt sidde i revisionsvirksomhedens ledelse. Dette er bekræftet i endnu en kendelse i Revisornævnet, hvor der sankt...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

22. marts 2021

Pas på forretningsmæssige forbindelser med erklæringskunder! Forhøjede bøder i tre sager

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelser fører til sager i Revisornævnet, hvor standardbøden for en førstegangsforseelse er 100.000 kroner. Den kan imidlertid forhøjes, hvis der foreligger skærpende o...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

17. marts 2021

Pas på forretningsmæssige forbindelser med erklæringskunder! Tre sager fra Revisornævnet

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelser fører til sager i Revisornævnet, hvor standardbøden for førstegangsforseelser er 100.000 kroner som i de her omtalte tre sager. Der kunne efterlyses proportion...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

17. marts 2021

Monstersanktion i Revisornævnet – bøde på 500.000 kroner og betinget frakendelse i fem år

Særligt grove og gentagne overtrædelser af uafhængighedsreglerne kan efter revisorlovgivningen fra 2016 sanktioneres med skærpede sanktioner. Dette sker sjældent, men her dog i kendelse nr. 3 efter be...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Frakendelser Bøder over 100000

15. marts 2021

Revisionsvirksomheder og deres klientvirksomheder kan ikke dele ledelse

Intuitivt går det ikke, at en leder og/eller ejer i et selskab, som revisor afgiver erklæring med sikkerhed om, samtidigt sidder i revisionsvirksomhedens ledelse. Sådan er det da heldigvis også i regu...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

10. marts 2021

Revisor kan aldrig forvalte erklæringskunders midler – 100.000 kroner i bøde i Revisornævnet

Selskaber under stiftelse kan have vanskeligt ved at oprette en bankkonto, før de har et CVR-nummer. Selv om der intet er i vejen for det, vægrer flere banker sig imod at hjælpe. I den sammenhæng er d...

Revision Revisornævnet Uafhængighed