Viser 1 til 10 af totalt 44 resultater
Revision

23. juni 2020

Erhvervsstyrelsens skrivebordsundersøgelse – afsmitning sanktioneres hårdt i en mindre revisionsvirksomhed

I den senere tid er der set adskillige sager, der indbringes af Erhvervsstyrelsen på baggrund af uafhængighedsovertrædelser, som kan konstateres ved skrivebordsundersøgelser ud fra offentlige registre...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

22. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – fælleseje og -ledelse med leder i/ejer af revisionsklient

Revisor kan ikke lede eller eje selskaber sammen med personer, der indgår i ledelsen og/eller ejerkredsen i andre selskaber, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det falder i...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

17. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – fælleseje og -ledelse sammen med leder hos revisionsklient

Revisor kan ikke lede og have ejerandele i selskaber sammen med en person, der indgår i ledelsen i et andet selskab, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant. Det falder ikke inde...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

15. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelse – leder i revisionsklient indgår i revisionsfirmaets ledelse

Bedømt ud fra de seneste offentliggjorte kendelser i Revisornævnet er uafhængighed et varmt emne. Sagerne løber ret hurtigt og bygger på objektiv registerefterforskning. Standardsanktionen er som her ...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

10. juni 2020

Erhvervsstyrelsens registerundersøgelser fører til sager om revisors uafhængighed

For tiden dukker der en række sager om revisors uafhængighed op i Revisornævnet, hvor baggrunden er skrivebordsundersøgelser i Erhvervsstyrelsen af relationer mellem registrerede oplysninger om selska...

Revision Revisornævnet Uafhængighed

11. maj 2020

Forretningsmæssige forbindelser via en række selskaber – bøde på 100.000 kr.

Forretningsmæssige forbindelser med revisionsklienter skal være på armslængde, relativt ubetydelige og inden for normal virksomhed for at være acceptable inden for lovgivningens uafhængighedskrav. Opf...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000

09. oktober 2019

Uafhængighed – bestyrelsesmedlem i revisionsvirksomheden også direktør hos revisionsklient

Førstegangsforseelser i relation til overtrædelse af uafhængighedsreguleringen takseres til en bøde på 100.000 kr. Dette var tilfældet i en sag, hvor direktøren i en revisionsklients virksomhed samtid...

Revision Revisornævnet Uafhængighed Bøder over 100000