Viser 1 til 10 af totalt 15 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet Virksomhedsbøder

15. oktober 2018

Gentaget mangelfuld anvendelse af et kvalitetsstyringssystem: bøde på 150.000

Sager mod revisionsvirksomheder for manglende, mangelfuld eller utilstrækkelig anvendelse af et kvalitetsstyringssystem bliver heldigvis sjældnere og sjældnere. Bøden er i udgangspunktet 100.000, men ...

Revision Revisornævnet God skik Virksomhedsbøder

23. april 2018

Standardbøde på 100.000 kr. til enkeltmandsvirksomhed og advarsel til revisor

I det traditionelle siamesiske sagskompleks som udløber af en kvalitetskontrol i en enkeltmandsvirksomhed, ikendes virksomheden en førstegangsbøde på 100.000. Selv om revisor personligt havde gjort si...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

09. februar 2015

Samlet bøde på 125.000 kr. for tilsidesættelse af god revisorskik

En revisionsvirksomhed pålægges en bøde på 100.000 kr. for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet og den godkendte revisor, som er tilknyttet selskabet, pålægges en bøde på 25.000 kr., for ...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

27. januar 2015

Bøde for utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystem og alvorlige erklæringsfejl

En revisionsvirksomhed pålægges en bøde på 100.000 kr. for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet og den registrerede revisor, som er tilknyttet selskabet, pålægges en bøde på 40.000 kr., f...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

26. januar 2015

Manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystem kontra manglende dokumentation for det udførte arbejde

I sag 46/2013 og 47/2013, klagede Revisortilsynet over en statsautoriseret revisor og dennes virksomhed. Tilsynet klagede over at revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ikke var anvendt, at re...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

18. december 2014

Enkeltmandsvirksomhed fik pålagt en samlet bøde på 165.000 kr.

I sag 177/2013 og 178/2013 af 1. september 2014 blev statsautoriseret revisor og revisionsvirksomheden, som var en enkeltmandsvirksomhed, pålagt en samlet bøde på 165.000 kr. Revisionsvirksomheden hav...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

14. november 2014

Bortfald af personlig straf i sager om anvendelse af kvalitetsstyringssystem

I de to understående sager, hvor der i begge tilfælde blev pålagt revisionsvirksomheden bøde for manglende anvendelse/implementering af kvalitetsstyringssystem, bortfaldt den personlige bøde over for ...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

28. oktober 2014

Bøde på 100.000 for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystem

I kendelse af 28. maj 2014 (sag 115/2013 og 117/2013), blev indklagede registrerede revisionsvirksomhed pålagt bøde på 100.000 for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystem. Ved kvalitetskontrol...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

09. oktober 2014

Revisionsvirksomhed pålægges tillægsbøde for manglende anvendelse af kvalitetssikringssystem

I Revisornævnets kendelse af 28. maj 2014 (sag 105/2013 og 106/2013) fandt Revisornævnet, at indklagede revisionsvirksomheds kvalitetsstyringssystem ikke blev anvendt i tilstrækkeligt omfang, hvorfor ...

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder

03. januar 2012

Kvalitetskontrol: Revisornævnskendelse om kvalitetsstyring, planlægning og dokumentation

Revision Revisornævnet Mangelfuld kvalitetsstyring Virksomhedsbøder