Viser 1 til 10 af totalt 27 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet Erhvervsankenævn

17. april 2020

Fejde i familieselskab om revisor/revision – To kendelser i Erhvervsankenævnet

Stridigheder i familieejede og –ledede selskaber kan føre til ekstreme sager. Dette er tilfældet her, hvor direktøren og den ene af to 50 % anpartshavere forsøger sig med et revisorskifte uden om den ...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn

27. august 2018

Erhvervsankenævnet overruler Civilstyrelsen: Erhvervsdrivende fond kan ændre sit formål

En af fondsmyndighedernes opgaver er at sikre, at fonde respekterer deres vedtægter. Ændringer heraf skal derfor som hovedregel godkendes. I erhvervsdrivende fonde har det den konsekvens, at Erhvervss...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn

01. marts 2017

Afgifter ved for sen indsendelse af årsrapport stadfæstes af Erhvervsankenævnet

Den nedennævnte sag viser, at særlige omstændigheder, der kan begrunde afgiftsfritagelse ved for sen indsendelse af årsrapporter, ikke foreligger, når et selskabs øverste ledelse ikke har gjort sig be...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn

27. februar 2017

Afgifter ved en dags for sen indsendelse af årsrapporter stadfæstes af Erhvervsankenævnet

Den nedennævnte sag viser, at modtagelsesdatoen og ikke datoen for underskrift af årsrapporten er afgørende for at pålægge adfærdsregulerende afgifter efter årsregnskabslovens § 151. I den nedennævnte...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn

07. december 2016

Nægtelse af registrering af selskabsomdannelse stadsfæstes i Erhvervsankenævnet

Tvivl om selskabsretlige forhold i forbindelse med anmeldelser af registreringer undersøges ikke af Erhvervsstyrelsen, hvis afklaring af tvivlen ved uenighed mellem de involverede parter forudsætter b...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn

30. november 2016

Påbud til revisionsvirksomhed for manglende overholdelse af hvidvaskloven

I efteråret 2016 er der stor fokus på hvidvasklovgivningen. Selv om ændringerne, der er på vej, nok især er afledt af problemer med regelefterlevelse i finansielle virksomheder, skal revisorer også væ...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn

28. november 2016

Selskab fravalgte revisionen – men pålagt revision/udvidet gennemgang umiddelbart

I nedenstående sag havde et selskab fravalgt revisionen i forlængelse af, at revisor havde modificeret konklusionen i sine revisionspåtegninger, og i de sidste tre år stærkt som afkræftende konklusion...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn

05. oktober 2016

Ingen dispensation vedrørende efteruddannelse i sag, hvor revisor manglede 44 timer

Nedenstående sag fra Erhvervsankenævnet dokumenterer, at efteruddannelseskravene for revisorer administreres meget rigoristisk efter lovgivningens bogstav. I sagen manglede revisor 44 timer af de 120 ...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn

03. oktober 2016

Erhvervsankenævnet stadfæster afvisning af at tillade ikke at aflevere IFRS-årsrapport digitalt

I den nedenstående sag afviste først Erhvervsstyrelsen og efterfølgende Erhvervsankenævnet fire koncernforbundne selskabers anmodning om at få lov til kun at indsende deres årsrapporter i pdf-format. ...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn

28. september 2016

Erhvervsankenævnet stadfæster afgørelse om afvisning af selskabsstiftelse

Den nedenstående sag fra Erhvervsankenævnet demonstrerer, at sekvensen er altafgørende ved stiftelse og registrering af selskaber i en holdingkonstruktion. Når et moderselskab skal optræde som stifter...

Revision Revisornævnet Erhvervsankenævn