Viser 1 til 10 af totalt 10 resultater
Revision
Nyheder Revisornævnet Frakendelser

03. april 2019

Erhvervsstyrelsens revisorundersøgelse – indbringelse med krav om skærpede sanktioner

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et meget kort resumé af sin undersøgelse af revisionen af regnskabet for NorthCapital Holding ApS. Sagen bliver den anden, hvor der påstås skærpede sanktioner af r...

Revision Revisornævnet Frakendelser Bøder over 100000

25. februar 2019

”Skærpe i toppen” - frakendelse, betinget frakendelse, forhøjede bøder og forbud

Efter bemærkningerne til revisorloven 2016 skal frakendelse i alvorlige sager mod revisor inddrage det forhold, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant i større omfang end tidligere. Dermed ...

Revision Revisornævnet Frakendelser

16. maj 2018

Frakendelse af revisors godkendelse i to år stadfæstet i byretten

Byretten i Glostrup har den 23. januar 2018 stadfæstet Revisornævnets frakendelse af en revisors godkendelse i to år. Dommen er anket til Østre Landsret, hvilket har opsættende virkning på frakendelse...

Revision Revisornævnet God skik Frakendelser

03. april 2018

Tre kendelser, den sidste med frakendelse: Status på vejen gennem retssystemet

Revisor var blevet ikendt tre alvorlige sanktioner i Revisornævnet, heraf frakendelse af godkendelsen i to år i den tredje sag. Sagsforløbet beskrives nedenfor, hvor det anskueliggøres, hvor lang tid ...

Revision Revisornævnet God skik Frakendelser

19. februar 2018

Revisor frakendes godkendelsen i to år og får bøde på 150.000 kr.

Revisornævnet fratager revisor godkendelsen i to år og pålægger hertil revisor en tillægsbøde på 150.000 kr. Begge elementer i sanktionen refererer til afgivelse af tre vurderingsberetninger for selsk...

Revision Revisornævnet God skik Frakendelser

29. januar 2018

Fjerde alvorlige sanktion: Revisor frakendt godkendelsen i to år og ikendt bøde på 200.000

Frakendelsen i to år og bøden på 200.000 kr. ikendes den 9. januar 2018 i den tredje alvorlige sag mod revisor. Set under ét dækker sagerne over omfattende afgivelse af erklæringer uden for en godkend...

Revision Revisornævnet God skik Frakendelser

31. maj 2017

Frakendelse i et år og bøde på 125.000 kr. i Revisornævnet

Revisornævnet fratager revisor godkendelsen i et år og pålægger hertil revisor en bøde på 125.000 kr. Begge elementer i sanktionen refererer til gentagelse af overtrædelser af uafhængighedsreglerne og...

Revision Revisornævnet Frakendelser

22. februar 2017

Hesalights revisor indstilles til fratagelse af sin godkendelse i Revisornævnet

Ifølge sin ”Afgørelse vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 for Hesalight A/S under konkurs, samt andre afgivne revisionspåtegninger på årsregnskaber” af 14. februar 2017 indbringer Erhvervs...

Revision Revisornævnet Frakendelser

12. oktober 2016

Revisor dømt for underslæb og frakendt retten til at udøve virksomhed som revisor i tre år

I Københavns Byrets dom SS-2.11830/2014 fra 29. september 2015 blev en revisor kendt skyldig i underslæb og frakendt sin godkendelse som revisor i tre år. Byretsdommen blev senere stadfæstet i Østre L...

Revision Revisornævnet Frakendelser

21. april 2016

Revisornævnet fratager revisor beskikkelse i to år (indbragt for domstolene)

Revisornævnet har frataget en statsautoriseret revisor sin beskikkelse i 2 år i en sag, som blev indbragt af FSR - danske revisorer. Sagen er indbragt for domstolene.

Revision Revisornævnet Frakendelser