03. april 2019

Revision Revisornævnet - Frakendelser - Bøder over 100000

Erhvervsstyrelsens revisorundersøgelse – indbringelse med krav om skærpede sanktioner

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et meget kort resumé af sin undersøgelse af revisionen af regnskabet for NorthCapital Holding ApS. Sagen bliver den anden, hvor der påstås skærpede sanktioner af revisor i form af betinget frakendelse og forhøjet bøde.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxErhvervsstyrelsen har den 3. april 2019 offentliggjort resultatet af undersøgelsen af revisionen af årsregnskabet for 2016/17 for NorthCapital Holding ApS.

I forlængelse af undersøgelsen med hjemmel i revisorlovens § 37, stk. 1, indbringes revisor for Revisornævnet med påstande om en forhøjet bøde (i spændet mellem 300 og op til 600 t.kr.) og en betinget frakendelse af godkendelsen på tid i op til fem år.

Det fremgår af sagsresuméet, der er meget kortfattet, at klagepunkterne vedrører mangelfuld revision af beholdningen af ædelstene omkring tilstedeværelse, værdiansættelse og eventuel pantsætning, samt af transaktioner med nærtstående.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu