Regnskab
Nyheder Øvrige

31. januar 2020

Politisk aftale om ændring af boliglovgivningen

Regeringen og en række parter har indgået en aftale om nye initiativer på boligområdet, som vil få konsekvenser for værdiansættelsen af investeringsejendomme. Blandt andet sker der ændringer i boligre...

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning

20. december 2019

Julebrev: Finansielle risici som følge af klimaforandringer påvirker forsikringsselskaber og pensionskasser

I Finanstilsynets julebreve til forsikrings- og pensionsselskaberne har tilsynet fokus på de risici, der følger af klimaforandringerne og på bæredygtig finansiering.

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning

28. november 2019

Vær godt forberedt til de nye referencerenter

Både i Danmark og internationalt arbejdes der på at indføre nye referencerenter. Overgangen kan medføre forskellige risici for finansielle virksomheder. Finanstilsynet anbefaler derfor, at danske fina...

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning

05. marts 2019

Fordele og ulemper ved ændret klassifikation af finansielle instrumenter

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG peger på mulige effekter af IASBs diskussionsoplæg om Financial Instruments with Characteristics of Equity. EFRAG ønsker kommentarer til analysen

Regnskab Øvrige

21. februar 2019

Summary report – Outreach Event om FICE i København

FSR – danske revisorer og Dansk Industri (DI) afholdte den 23. november 2018 et debatmøde om Financial Instruments with Characteristics of Equity. EFRAG har nu udgivet en såkaldt summary report, der o...

Regnskab Øvrige

03. januar 2019

Regnskabskontrol 2019 – hvad kan børsnoterede virksomheder forvente?

Børsnoterede virksomheders brug af de nye regnskabsstandarder IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 står højt på Erhvervsstyrelsens tjekliste i den kommende regnskabskontrol.

Regnskab Øvrige PIE

28. november 2018

Velbesøgt debatmøde om sondring mellem gæld og egenkapital

Dansk Industri og FSR – danske revisorer var 23. november 2018 værter for et Outreach Event om regnskabsmæssige problemstillinger ved finansielle instrumenter med egenkapitallignende karakteristika

Regnskab Øvrige

11. oktober 2018

Udgør virksomhedens finansiering gæld eller egenkapital? – debatmøde

FSR - danske revisorer og DI inviterer til debatmøde om IASB's diskussionsoplæg om "Financial Instruments with Characteristics of Equity".

Regnskab Øvrige

21. december 2017

Orientering om regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder

Nyt notat fra Erhvervsstyrelsen vidner om en højere kvalitet, men understreger samtidig, at der er plads til forbedringer i børsnoterede virksomheders rapportering.

Regnskab Øvrige Lovgivning og fortolkning PIE

20. december 2017

Finanstilsynet udsender vejledning om intern viden i finansielle rapporter

Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning med eksempler på, om og hvornår en udsteder skal offentliggøre oplysninger, som er baseret på intern viden.

Regnskab Øvrige Vejledninger