14. marts 2022

Ukraine Regnskab

Er krigen i Ukraine en regulerende eller ikke-regulerende begivenhed?

Ved udarbejdelsen af årsrapporten skal berørte virksomheder tage stilling til, om krigen er en regulerende eller ikke-regulerende begivenhed.


Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Årsregnskabets balance skal afspejle virksomhedens aktiver og passiver på balancedagen. Udgangspunktet er derfor, at forhold, der indtræffer efter balancedagen, ikke skal påvirke værdien af de aktiver og passiver, der rapporteres om på balancedagen.

Forhold, der reelt eksisterede på balancedagen, men som måske først viser sig efter balancedagen, skal påvirke de aktiver og passiver, der eksisterede på balancedagen. Sådanne forhold er således regulerende begivenheder.

Invasionen af Ukraine fandt sted i februar 2022, og derfor skal krigsudbruddet regnskabsmæssigt behandles som:

  • en ikke-regulerende begivenhed i årsrapporter med balancedag 31. december 2021 og 31. januar 2022
  • en regulerende begivenhed i årsrapporter med balancedag 24. februar 2022 (og senere).

Bemærk dog, at manglende opfyldelse af going concern-forudsætningen altid er en regulerende begivenhed, uanset at årsagen til virksomhedens krise først er opstået efter balancedagen. Læs mere om going concern.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber