14. marts 2022

Ukraine Regnskab

Virksomheder med balancedag efter krigens udbrud

Virksomheder med balancedag den 24. februar 2022 eller senere skal forholde sig til, hvordan krigen påvirker regnskabets poster.


Billede af Jan Brødsgaard

Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160Invasionen af Ukraine fandt sted i februar 2022, og derfor skal krigsudbruddet regnskabsmæssigt behandles som en regulerende begivenhed i årsrapporter (eller andre rapporteringer) med balancedag 24. februar 2022 og senere.

Virksomheder med balancedag 24. februar 2022 eller senere skal således forholde sig til, hvordan krigen i Ukraine påvirker regnskabsposterne i årsregnskabet. Det kan naturligvis være forbundet med stor usikkerhed – ikke mindst fordi krigens omfang og potentielle indvirkning på virksomhederne ændres konstant.

Berørte virksomheder skal gennemgå og vurdere alle områder af årsregnskabet, hvor der måtte være en regnskabsmæssig usikkerhed – eksempelvis (men ikke begrænset til):

  • regnskabsmæssige skøn
  • dagsværdimålinger
  • nedskrivningsbehov på aktiver
  • tab på tilgodehavender fra salg
  • finansielle kontrakter
  • overvejelser om oplysningskrav i ledelsesberetning og noter
  • overvejelser om virkningen af brud på aftaler og tabsgivende aftaler.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber