26. november 2015

Revision Kvalitet - Andet

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder har offentliggjort redegørelsen fra 2014

Redegørelsen viser færre sager om overtrædelse af uafhængighedsreglerne. Til gengæld fylder sager om manglende revisionsbevis og manglende overholdelse af reglerne om obligatorisk efteruddannelse meget.


Vibeke Sylvest Chefkonsulent, cand.jur, MPA
ifl@sfe.qx 6070 8791Erhvervsstyrelsen kan i henhold til revisorlovens § 37 iværksætte og gennemføre en undersøgelse, hvis styrelsen vurderer, at der er en risiko for, at en revisor eller en revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde bestemmelser i revisorlovgivningen.

Erhvervsstyrelsen har i 2014 afgjort 15 sager, hvoraf de 11 er sager fra 2014. Der er 3 sager fra 2014, som først vil indgå i næste års redegørelse. 10 af de 15 sager resulterede i en indbringelse for Revisornævnet, mens 5 sager førte til en påtale og eventuelt påbud om at stoppe overtrædelsen.

Styrelsen noterer med tilfredshed, at der i 2014 blev afgjort væsentligt færre sager vedrørende revisors overtrædelse af revisorlovgivningens uafhængighedsregler end tidligere år. De fleste af sagerne i 2014 har drejet sig om, at revisor ikke har indhentet tilstrækkeligt revisionsbevis i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Redegørelsen indeholder omtale af flere af de sager, som styrelsen har afgjort.

Revisornævnet har i 2014 afgjort 10 af de af styrelsen indbragte sager og har givet styrelsen medhold i 9 af sagerne og givet bøder for i alt t. kr. 1.150.

Kontrol af obligatorisk efteruddannelse
I 2014 har styrelsen videreført sin kontrol af revisorernes obligatoriske efteruddannelse for perioden 2009-2011. Styrelsen finder det beklageligt, at der er et stort antal revisorer, der ikke har registreret efteruddannelse i Revireg inden for tidsfristen, og at revisorerne desuden i en række tilfælde har vanskeligt ved at dokumentere kvaliteten af efteruddannelsen.

Styrelsen har således kun i 133 sager ud af 395 færdigbehandlede sager godkendt dokumentationen for efteruddannelsen. I 135 sager valgte revisorerne at deponere godkendelsen, 57 revisorer har fået påbud om at tage den manglende efteruddannelse, mens styrelsen fratog revisors godkendelse i 59 tilfælde. 11 af disse revisorer var tilknyttet en revisionsvirksomhed og kan derfor ikke længere afgive erklæringer med sikkerhed. Først om 3 år kan revisorerne få deres godkendelse tilbage, hvis de vel at mærke består en særlig mundtlig prøve, som afholdes af Revisorkommissionen.

Også for så vidt angår den seneste 3-årige efteruddannelsesperiode fra 2011 – 2014 ser det sløjt ud med overholdelse af reglerne om obligatorisk efteruddannelse. Derfor har styrelsen indledt et samarbejde med FSR – danske revisorer for at skabe tilstrækkelig fokus på opfyldelse af reglerne om obligatorisk efteruddannelse og forbedre forholdene.

Se tidligere nyheder herom her:

Nyhed af 21. oktober 2015

Nyhed af 18. november 2015

Styrelsen vil samtidig styrke informationsindsatsen ved at fokusere på nødvendigheden af opfyldelse af efteruddannelsesreglerne over for de revisorer, der står uden for FSR – danske revisorer.

Styrelsen henviser i redegørelsen til den vejledning, som styrelsen offentliggjorte den 29. september 2014, og som beskriver, hvilke former for efteruddannelse der efter styrelsens opfattelse lever op til revisorlovens krav om obligatorisk efteruddannelse.

Se vejledningen ”Kontrol med revisorers efteruddannelse” her.

Læs hele redegørelsen her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu