Er din kunde underleverandør til et selskab, som er omfattet af CSRD, kan der opstå situationer, hvor din kunde skal levere bæredygtighedsdata, som du skal erklære dig om.


Selv om det ikke nødvendigvis er lovpligtigt, bør også små og mellemstore virksomheder (SMV'er) have fokus på bæredygtighed. Risiciene ved ikke at integrere bæredygtighed i forretningsmodellen kan være mange og eksempelvis bestå i tab af kunder, afhængighed af knappe ressourcer eller vanskeligheder ved at finde finansiering eller tiltrækning af investorer.

Revisorer spiller derfor en central rolle som rådgiver, når de hjælper SMV’erne med at udnytte mulighederne i en bæredygtig omstilling. Erfaringer viser, at SMV'erne kan stå uden viden om, hvordan bæredygtighedsdata indhentes, og i hvilken form de skal leveres. Når du gennemfører Bæredygtighedsakademiet, har du et godt udgangspunkt at rådgive dine kunder på.

Akademiets opbygning

Bæredygtighedsakademiet består af tre moduler, hvoraf størstedelen foregår som e-learning.

  • Modul 1: Grundlæggende introduktion til bæredygtighed og ESG
  • ​Modul 2: Bæredygtighedsrapportering
  • Modul 3: Erklæringsopgaven

Uddannelsen består af 30 timers undervisning fordelt med 22 timers e-learning og otte timers fremmødeundervisning. E-learningen består af optagelser og multiple choice tests, som du kan gennemføre på netop det tidspunkt, som passer dig. E-learningen skal dog være fuldført før du kan deltage i fremmødeundervisningen. Fremmødeundervisningen afholder vi både øst og vest for Storebælt. 

Vi benytter Saba Cloud som læringsplatform. Det er den samme platform, som vi anvender på SR-Akademiet. I Saba Cloud finder du optagelser, slides, litteraturlister og andet materiale.

For at dokumentere at du har gennemført Bæredygtighedsakademiet, skal du dels bestå multiple choice-tests, og dels du skal deltage på otte timers fremmødeundervisning, som forløber over en dag. Ved fremmødeundervisningen skal du skrive under på, at du har deltaget.  

Læs en udførlig beskrivelse af de tre modulers indhold

Du skal registreres i Erhvervsstyrelsens systemer

Efter du har gennemført Bæredygtighedsakademiet modtager du et kursusbevis, som skal indlæses på virk.dk. Herefter registrerer Erhvervsstyrelsen dig som godkendt bæredygtighedsrevisor.

Du skal vedligeholde dine kompetencer

Som godkendt bæredygtighedsrevisor skal du efterfølgende vedligeholde dine kompetencer ved at gennemføre den obligatoriske efteruddannelse. Bæredygtighed bliver derfor indarbejdet i de gældende faglige kategorier om obligatorisk efteruddannelse for revisorer. Der ændres ikke ved det eksisterende timekrav.

Din deltagelse på Bæredygtighedsakademiet berettiger til 30 timers obligatorisk efteruddannelse.

Del til: