CSR og bæredygtighed

Samfundsansvar og bæredygtighed

Her finder du nyt om CSR, ESG, klima og miljø, FN's verdensmål og samfundsansvar.
Under dokumenter finder du blandt andet vores tjeklister til CSR-rapportering.


18. februar 2021

Dialogmøder 2021 – sæt kryds i kalenderen

Programmet for dialogmøder i 2021 om virksomheders bæredygtighed er nu fastlagt. Emnerne spænder bredt over den aktuelle dagsorden med fokus på rapportering.

CSR og bæredygtighed Arrangementer Dialogmøde Bæredygtighed

18. februar 2021

SMV COP 2021 – Succesen fortsætter

Små og mellemstore virksomheder, der arbejder med Global Compacts 10 principper for samfundsansvar, kan blive til inspiration for andre. Hvordan? Få din Communication on Progress (COP) rapport på SMV ...

CSR og bæredygtighed SMV'er SMV COP

18. februar 2021

Frivillig digital indberetning af årsrapportens ESG-nøgletal er nu mulig

Erhvervsstyrelsen har oprettet felter til frivillig indberetning af ESG-nøgletal, når årsrapporter indberettes i XBRL-format. En vejledning med idekatalog over de mest anvendte ESG-nøgletal er på vej....

CSR og bæredygtighed ESG

15. februar 2021

ESG-data skal behandles som de finansielle tal

Virksomheder må arbejde med ESG-data på samme måde som med de finansielle tal. Der skal indsamles data og etableres processer og kontroller. Men egentlig er det bare om at komme i gang, og ikke alle d...

CSR og bæredygtighed ESG

21. januar 2021

Invitation til online webinar om brugen af publikationen ’ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten’

Mandag den 8. februar 2021 er der mulighed for at bruge en lille time på at høre talere fra Arla og PensionDanmark dele erfaringer om brugen af ESG-publikationen. Målgruppen er alle med interesse og o...

CSR og bæredygtighed ESG

11. januar 2021

Invitation til EFRAG Outreach om EU-standard for ikke-finansiel rapportering

Torsdag den 14. januar kl. 9-12 afholder EFRAG et virtuelt Outreach om en mulig ny EU-standard.

CSR og bæredygtighed Arrangementer Fremtidens rapportering

28. december 2020

Ny tjekliste til redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a (regnskabsklasse C-stor og D)

FSR – danske revisorers tjekliste til oplysninger i årsrapporten om samfundsansvar er omarbejdet til en form, der i højere grad kan anvendes som kontrolværktøj. Tjeklisten er tænkt til brug for store ...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Vejledninger § 99a

17. december 2020

Følg god praksis: Tag ESG-tallene med i årsrapporten

Nøgletal inden for de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder er ingenlunde blevet mindre relevante i 2020. Vi opfordrer derfor til at følge god praksis og medtage de ESG-nøgletal, der er mes...

CSR og bæredygtighed ESG Vejledninger Strategi og ledelse

23. november 2020

CSR Prisen 2020: Ørsted opfordrer til, at arbejdet med bæredygtighed understøtter Paris-aftalen

Ørsted blev delt vinder af CSR Prisen 2020 for bedste rapport om samfundsansvar, bæredygtighed og klima blandt store børsnoterede virksomheder. For Ørsted er rapporten et strategisk værktøj, der anven...

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed Strategi og ledelse Priser

19. november 2020

Kriterier for CSR Prisen 2021

Vi offentliggør nu kriterierne for næste års CSR Pris, så interesserede virksomheder kan nå at tage stilling til kriterierne, inden de lægger sidste hånd på rapporteringen for 2020.

CSR og bæredygtighed Samfundsansvar Bæredygtighed Strategi og ledelse Priser