Revision

Her er samlet de publikationer inden for revision, som FSR - danske revisorer har udarbejdet eller været med til at udarbejde.


Når tale er guld og tavshed bliver sølv
Notatet kan anvendes kan anvendes som et startpunkt for revisorers overvejelser i de situationer, som præsenteres i notatet.
Publiceret den 9. april 2019.

Revisors erklæringer: Hvad er forskellen?
Faktaarket giver overblikket over de forskellige erklæringer, revisor kan give på et årsregnskab, og hvilken sikkerhed de giver for oplysningerne i årsregnskabet.
Publiceret den 16. november 2017.

Hvidvaskvejledning
Formålet med den nye reviderede hvidvaskvejledning er at redegøre for og hjælpe revisor i den særlige rolle, der ligger ved siden af revisors traditionelle opgaver om afgivelse af erklæringer og som offentlighedens tillidsrepræsentant ved erklæringer med sikkerhed, samt at yde rådgivning.
Vejledningen indeholder også en række eksempler på, hvordan reglerne i hvidvaskloven efterleves i praksis.
Publiceret den 15. december 2021.

Del til: