Coaching i skriftlig- og mundtlig eksamenstræning

SR-Akademiet anbefaler fire forskellige coahces


FSR - danske revisorer fungerer som kontaktflade, hvor kandidater på SR-Akademiet selv kan tage fat i en af de fire coaches. Behovsafklaring, antal sessioner samt pris aftales individuelt med den valgte coach.

Marianne Zander Svenningsen

Er statsautoriseret revisor, har en master i organisationspsykologi og er certificeret coach. Marianne underviser i metodetræning på SR-Akademiet og har mange års erfaring i at coache og træne kandidater individuelt frem mod revisoreksamen. Læs mere

Tina Theilgaard

Er tidligere ansat ved PwC som Training Advisor, har siden 1999 arbejdet intensivt med eksamenstræning, specielt af revisorer og med fokus på at bestå den mundtlige SR eksamen på Børsen. Tina har ydermere arbejdet for SR-Akademiet med mundtlig eksamenstræning i en længere åre række. Læs mere

Morten Lund Wilhelmsen

Er partner hos RevisorGården Godkendte Revisorer A/S. Han har erfaring med både SMV-segmentet og de større koncerner, herunder børsnoterede virksomheder. Han har undervist siden han startede i branchen og efter bestået revisoreksamen i 2016, har han været tilknyttet SR-Akademiet som underviser og opgaveretter. Læs mere 

Nicolai Sommer

Kender revisors verden, faglighed og udfordringer. Han bestod revisoreksamen i 2005 og arbejdede som statsautoriseret revisor i 7 år med en bred palet af kunder fra personligt ejede til børsnoterede virksomheder. Siden 2012 har Nicolai coachet, undervist og rådgivet revisorer, herunder revisoreksamen.
Læs mere

Del til: