Som en del af forløbet på SR-Akademiet, har du mulighed for at modtage coaching i skriftlig og mundtlig eksamenstræning.


Hvis du har brug for ekstra sparring og udvikling i forbindelse med din uddannelse, anbefaler SR-Akademiet de fire nedenstående coaches, da de har et stort kendskab til SR-Akademiet og revisoreksamen. Alle fire arbejder forskelligt, og nogle af dem arbejder mest med enten skriftlig eller mundtlig eksamen. Du skal selv tage fat i en af de fire coaches.

Behovsafklaring, antal sessioner samt pris aftales individuelt med den valgte coach.

Marianne Zander Svenningsen

Er statsautoriseret revisor, har en master i organisationspsykologi og er certificeret coach. Marianne underviser i metodetræning på SR-Akademiet og har mange års erfaring i at coache og træne kandidater individuelt frem mod revisoreksamen. Læs mere

Susanne Funder

Er statsautoriseret revisor, coach og har været partner og HR direktør i PwC. Susanne har ledet, coachet og undervist revisorer i mere end 20 år i blandt andet performance under pres, præsentationsteknik og selvledelse. Susanne arbejder også med mundtlig eksamenstræning for SR-Akademiet. Læs mere

Morten Lund Wilhelmsen

Er partner hos RevisorGården Godkendte Revisorer A/S. Han har erfaring med både SMV-segmentet og de større koncerner, herunder børsnoterede virksomheder. Han har undervist, siden han startede i branchen, og efter bestået revisoreksamen i 2016 har han været tilknyttet SR-Akademiet som underviser og opgaveretter. Læs mere

Nicolai Sommer

Kender revisors verden, faglighed og udfordringer. Han bestod revisoreksamen i 2005 og arbejdede som statsautoriseret revisor i syv år med en bred palet af kunder fra personligt ejede til børsnoterede virksomheder. Siden 2012 har Nicolai coachet, undervist og rådgivet revisorer, herunder om revisoreksamen. Læs mere

Del til: