Hvis du har brug for ekstra sparring og udvikling i forbindelse med din uddannelse, har du mulighed for at kontakte en af nedenstående fem coaches, da de har et stort kendskab til SR-Akademiet og revisoreksamen. Alle fem arbejder forskelligt, og nogle af dem arbejder mest med enten skriftlig eller mundtlig eksamen.

Du kan tage kontakt direkte til en af de fem coaches. Behovsafklaring, antal sessioner samt pris aftales individuelt med den valgte coach.

Marianne Zander Svenningsen

Er statsautoriseret revisor, har en master i organisationspsykologi og er certificeret coach. Marianne underviser i metodetræning på SR-Akademiet og har mange års erfaring i at coache og træne kandidater individuelt frem mod revisoreksamen. Læs mere

Susanne Funder

Er statsautoriseret revisor, coach og har været partner og HR direktør i PwC. Susanne har ledet, coachet og undervist revisorer i mere end 20 år i blandt andet performance under pres, præsentationsteknik og selvledelse. Susanne arbejder også med mundtlig eksamenstræning for SR-Akademiet. Læs mere

Morten Lund Wilhelmsen

Er partner hos RevisorGården Godkendte Revisorer A/S. Han har erfaring med både SMV-segmentet og de større koncerner, herunder børsnoterede virksomheder. Han har undervist, siden han startede i branchen, og efter bestået revisoreksamen i 2016 har han været tilknyttet SR-Akademiet som underviser og opgaveretter. Læs mere

Nicolai Sommer

Kender revisors verden, faglighed og udfordringer. Han bestod revisoreksamen i 2005 og arbejdede som statsautoriseret revisor i syv år med en bred palet af kunder fra personligt ejede til børsnoterede virksomheder. Siden 2012 har Nicolai coachet, undervist og rådgivet revisorer, herunder om revisoreksamen. Læs mere

Lau Bent Baun

Har 25+ års erfaring fra praksis, og har i mange år undervist på SR-akademiet og coachet SR-kandidater. Har siddet i FSR – danske revisorers bestyrelse. Har i 20+ år været retter, eksaminator og censor ved den skriftlige og mundtlige revisoreksamen. Læs mere

Del til: