Gruppeulykkesforsikring

FSR – danske revisorer har en aftale med Codan om kollektiv gruppeulykkesforsikring, så du og dine medarbejdere kan få en erstatning, hvis der sker en ulykke.

Summen er på 928.000 kroner i 2018, svarende til maksimum for, hvad en arbejdsgiver kan betale uden, at medarbejderen bliver skattepligtig af forsikringen.

Forsikringen dækker invaliditet, samt behandlingsudgifter med op til 2 procent af forsikringssummen og straks-erstatning på 1 pct. af forsikringssummen.

Invaliditetsdækning
•  Økonomisk kompensation som udgør en procent af forsikringssummen
•  Dækker udgifter til behandling og genoptræning
•  Dækker udgifter til ændring af bolig og arbejdsplads, omskoling og rekruttering
•  Dækker psykologbehandling og krisehjælp
•  Straks-erstatning
•  Tandskadedækning.

Behandlingsudgifter, herunder (dækkes med op til 2% af forsikringssummen):
•  Fysioterapi og Kiropraktik
•  Akupunktur og Zoneterapi.

Straks-erstatning (giver 1% af forsikringssummen med det samme)
Et brækket ben i gips, et overrevet korsbånd eller lignende kan gøre hverdagens mange gøremål vanskelige. Med straks-erstatningen i hånden kan hverdagen fungere alligevel; taxakørsel, indkøb på nettet, rengøringshjælp og hjælp til havearbejde etc.

•  Giver erstatning med det samme – helt uafhængig af méngrad og evt. senere udbetaling af mén-erstatning
• Udbetaling af erstatning - senest 14 dage efter at Codan har modtaget dokumentation  

Fordele ved den kollektive ulykkesforsikring:
•  Skattefrit gode for medarbejderen, hvor summen løbende bliver indeksreguleret.
•  Et supplement til arbejdsskadeforsikringen som sikrer, at medarbejderen er dækket hele døgnet.
•  Viser socialt ansvar, både for medarbejderen og dennes familie i tilfælde af død eller svær tilskadekomst.
•  Den eneste erstatning for de mange, der ikke har en privat ulykkesforsikring.
•  Omfatter firmaarrangementer
•  Kræver ingen helbredsoplysninger ved etablering
•  Særlige tilskud til ændring af arbejdsplads og rekruttering, som tilgodeser virksomhedens behov, når en medarbejder pga. ulykkestilfælde ikke kan varetage sin tidligere funktion.

Prisen er afhængig af antal medarbejdere.

Tegning
Vil du tegne kollektiv gruppeulykke for dine medarbejdere?
Få yderligere oplysninger hos Marsh på telefon 4595 4670 eller ved at sende en mail til fsrforsikring@marsh.com

Del til: