Ansvarsforsikringer

Foreningen tilbyder ansvarsforsikringer til både revisionsvirksomheder, enkelte revisorer samt in-house revisorer. Hvis garantien ikke er inklusiv i din ordning, tilbyder foreningen også den.

Revisors ansvarsforsikring

Fra kun 7.800 kroner årligt.

FSR – danske revisorer tilbyder en samlet forsikring med dækning for revisoransvar, rådgiveransvar, garanti og alment erhvervsansvar.

Summen på forsikringen er forhøjet fra to millioner kroner til 2,5 millioner kroner per revisor for både erklæringer og rådgivning. Og hvis summen bliver opbrugt, fyldes den gratis og automatisk op igen.

Dine fordele

 • Lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til Revisorlovens §8, stk. 2 og 3, med forhøjet sum på i alt 2.500.000 kroner per revisor per år.
 • Rådgiveransvar op til 2.500.000 kroner per revisor per år.
 • Gratis genopfyldning af sum efter skader.
 • Lovpligtig garanti i henhold til bekendtgørelsen, 500.000 kroner per revisor per år.
 • Almen erhvervsansvarsforsikring, 10.000.000 kroner per år.
 • Mange andre fordele; blandt andet 10 års automatisk afløbsforsikring

Enkel indtegning
Forsikringen koster årligt ned til 7.800 kroner per godkendt revisor, der er ansat i din virksomhed. Og hvis du arbejder som Inhouse revisor, er præmien kun på 3.000 kroner / år. Udfyld nogle få oplysninger på www.fsrforsikring.dk. Vælg den ønskede selvrisiko og godkend præmien. Få minutter senere modtager du forsikringspolicen på mail.

Marsh Mclennan varetager salg og præmieopkrævning. Skadebehandlingen varetages direkte af HDI

På www.fsrforsikring.dk finder du svar på mange spørgsmål. Ellers kan du kontakte Marsh på 4595 4670.

Garanti

Kun 800 kroner årligt

Det er lovpligtigt at tegne revisorgaranti. FSR – danske revisorer har indgået en aftale med Codan, så vi kan tilbyde revisorgaranti for 800 kroner årligt. Garantien er inklusiv i den ansvarsforsikring, som foreningen tilbyder via Marsh og HDI Danmark. Du sparer derfor udgift til garantien, når du har foreningens ansvarsforsikring

Garantien tegnes hos Marsh på telefon 45 95 46 70 eller sende en mail til fsrforsikring@marsh.com

In house – forsikring

For kun 3.000 kroner årligt – når du gerne vil bevare din godkendelse.

Den særlige In-house forsikring er et medlemstilbud til dig, som ikke skriver under på erklæringer med sikkerhed, men fortsat ønsker at opretholde din godkendelse som statsautoriseret eller registreret revisor.

In-house medlemmer af FSR – danske revisorer arbejder typisk som økonomichefer, konsulenter, interne revisionschefer, i undervisning eller måske med rådgivning eller bestyrelsesarbejde.

I samarbejde med Marsh og HDI Danmark tilbyder FSR – danske revisorer en forsikring for in-house medlemmer, der både dækker den lovpligtige revisoransvarsforsikring samt den lovpligtige garantistillelse.

Dine fordele

 • Du kan opretholde din godkendelse og din titel for kun 3.000 kroner per år, hvis du i øvrigt har gennemført den obligatoriske efteruddannelse.
 • Lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til Revisorlovens §8, stk. 2 og 3.
 • Lovpligtig garanti i henhold til bekendtgørelsen, 500.000 kroner per revisor per år.
 • Forsikringen dækker også, når du laver andet typisk revisorarbejde som f.eks. rådgivning, bogføring m.v.
 • Fra den 1. april 2017 er grænsen for omsætning hævet, så du kan omsætte for op til 100.000 kroner per år ved regnskabsarbejde eller lignende herunder erklæringer uden sikkerhed.

Marsh Mclennan varetager præmieopkrævningen, og sørger for at opsige din tidligere forsikring, og registrerer din forsikring hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan tegne forsikringen på www.fsrforsikring.dk

Del til: