Få en attraktiv pensionsaftale i Danica Pension

Skab tryghed for dine medarbejdere og deres familier.


Er din virksomhed medlem af FSR – danske revisorer, har I adgang til en særdeles attraktiv pensionsaftale hos Danica Pension, som foreningen har haft som pensionspartner i en lang årrække. Ordningen bliver løbende fornyet, så du er sikret, at din virksomhed kan opnå nogle af de samme fordele, som normalt er forbeholdt meget store virksomheder.

I pensionsaftalen får I både pensionsopsparing og forsikringer, der dækker jer og jeres familier, hvis I bliver syge eller dør.

I får blandt andet:

  • Favorable priser på pensions- og forsikringsløsninger.
  • Proaktiv kontakt og individuel rådgivning. Danica Pension tager fat i jer, når I bør tjekke og tilpasse jeres pensionsordning – så I og jeres familier altid er dækket bedst muligt.
  • Hjælp til at styrke jeres sundhed og forebygge sygdom, så I kan komme de små problemer til livs, før de bliver større. Og er skaden sket, har I mulighed for at få hurtig behandling og økonomisk støtte.
  • Mulighed for rabatter hos Danske Bank, home og Realkredit Danmark, fordi jeres pensionsordning tæller med i Danske Banks kundeprogram.
  • Vejledning om overenskomstmæssige spørgsmål i relation til pension.

Læs mere om pensionsaftalen og mulighederne hos Danica Pension.

I Danica får I rådgivning af kompetente pensionsrådgivere, der har særlig indsigt i revisorbranchens vilkår.

Kontakt Danica pension på 70 13 23 23.

Del til: