Revision

Revision


05. oktober 2022

Ny publikation fra IESBA om revisors etiske overvejelser i forbindelse med krigen i Ukraine

Den efterhånden langstrakte konflikt i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine har resulteret i hidtil usete udfordringer verden over. IESBA har udgivet en ny publikation om revisors etiske overv...

Ukraine Revision

16. marts 2022

De største revisionsnetværk opsiger samarbejdet med russiske firmaer

Revisorbranchen reagerer skarpt på krigen i Ukraine. De største revisionsnetværk har opsagt samarbejdet med netværksfirmaerne i Rusland og Hviderusland. FSR – danske revisorer bakker op om disse tilta...

Ukraine Revision

Historisk

16. marts 2022

Revisors etiske overvejelser i forbindelse med krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine har resulteret i en lang række overvejelser af etisk karakter; hvad kan jeg, hvad vil jeg, hvad må jeg i relation til både nye og eksisterende kunder, fra såvel Rusland som Belarus? S...

Ukraine Revision

11. marts 2022

Revisionsmæssige overvejelser som følge af krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine påvirker ikke kun de implicerede lande, men går langt ud over landegrænserne. Revisorerne skal fortsat iagttage standarderne, genbesøge deres risikovurdering med videre samt overveje ...

Ukraine Revision

11. marts 2022

Særlig indvirkning på finansielle institutioner som følge af krigen i Ukraine

De finansielle institutioner kan være særligt påvirket af krigen i Ukraine som følge af de indførte sanktioner. Vi forventer mere håndfaste konklusioner på området senere.

Ukraine Revision

Historisk

10. marts 2022

Krig i Ukraine: Usikkerhed om fortsat drift

Krigsudbruddet i Ukraine kan have store økonomiske konsekvenser for virksomheder, der handler med Rusland eller har aktiviteter i Rusland eller Ukraine. Situationen kan påvirke virksomhedernes evne ti...

Ukraine Revision

02. marts 2022

Hvornår kan jeg fratræde hvervet som revisor?

FSR - danske revisorer har fået svar på forespørgslen til Erhvervsstyrelsen om, hvornår revisor kan fratræde sit hverv, hvis selskabet har forbindelse til Rusland. Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse...

Ukraine Revision