Bæredygtighedsakademiet tilbyder en meget fleksibel uddannelse med en blanding af e-learning og fremmødeundervisning om revisors arbejde med bæredygtighedsområdet, herunder ESRS, ISAE 3000, ISSA 5000 mv.


Bæredygtighedsakademiet består af tre moduler, hvoraf størstedelen foregår som e-learning.

  • Modul 1: Grundlæggende introduktion til bæredygtighed og ESG
  • ​Modul 2: Bæredygtighedsrapportering
  • Modul 3: Erklæringsopgaven

Uddannelsen består af 30 timers undervisning fordelt med 22 timers e-learning og otte timers fremmødeundervisning. E-learningen består af optagelser og multiple choice tests, som du kan gennemføre på netop det tidspunkt, som passer dig. E-learningen skal dog være fuldført før du kan deltage i fremmødeundervisningen. Fremmødeundervisningen afholder vi både øst og vest for Storebælt. 

Bæredygtighedsakademiets kompetente undervisere er alle ansat i revisorbranchen eller har på anden vis en stærk tilknytning til branchen. Underviserene har flere års erfaring med undervisning i bæredygtighed, hvilket sikrer, at kvaliteten af undervisningen er høj og målrettet revisorer og bæredygtighedsteams. 

Læs om de tre modulers konkrete indhold

Del til: