Er du udtrukket til kvalitetskontrol?

Hvert år bliver et antal af FSR – danske revisorers medlemmer udtrukket af Revisortilsynet til en lovpligtig kvalitetskontrol.


Ifølge foreningens vedtægter afsnit 4.3 skal medlemmerne indsende kvalitetskontrollantens erklæring til sekretariatet, hvor de bliver screenet og blanke erklæringer sorteret fra.

De erklæringer, som indeholder supplerende oplysninger og/eller forbehold bliver sendt til foreningens Kvalitetsudvalg, som gennemgår dem.

Skulle erklæringen give anledning til det, vil foreningen følge op på sagen. Dette kan ske på flere måder, men typisk vil sekretariatet bede om dels korrespondance med Tilsynet og dels en redegørelse fra den kontrollerede virksomhed, hvor man får mulighed for at beskrive de tiltag, som man har iværksat/vil iværksætte for at undgå fejl i fremtiden.

Dette arbejde med overvågningen af kvalitetsniveauet i medlemsvirksomhederne sker, for at foreningen kan medvirke til at sikre høj kvalitet i revisionsbranchen og dermed styrke revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. I den forbindelse ønsker foreningen at bidrage med støtte og sparring i forbindelse med revisionsvirksomhedernes kvalitetsarbejde. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde relevante kurser, konsulentbesøg og rådgivning.

Vi ønsker som forening at have et klart billede af, hvordan virkeligheden i kvalitetssammenhæng ser ud i vores medlemsvirksomheder, og det sker bedst ved, at vi har de samme oplysninger at forholde os til, som Revisortilsynet har. På den måde kan foreningen være på forkant med reaktioner på Tilsynets rapporter og have en velkvalificeret og nuanceret holdning hertil.

Det er derfor både til fordel for og i alle medlemmers interesse, at dette kvalitetsovervågningsarbejde finder sted, så FSR - danske revisorer kan blive ved med at være en stærk medspiller for medlemmer såvel som for myndighederne i det fortsatte arbejde med at højne kvaliteten i revisorstanden.