Lønstatistik 2023

Den rigtige løn til den rigtige medarbejder: Deltag i årets lønstatistik og få overblik og indsigt.


Betaler I for meget i løn? Betaler I for lidt?

I en vidensbaseret branche som vores er medarbejdere firmaets største aktiv. Evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere er essentiel for virksomhedens resultat. Men for at få succes med en lønstrategi er det afgørende at vide, hvad ’de andre’ giver i løn.

Hvert år udarbejder Klar Reward Agency en lønstatistik, som detaljeret kortlægger lønforholdene i branchen, og som giver en række svar på spørgsmål vedrørende medarbejdernes løn- og personaleforhold og erstatter mavefornemmelser og ’jeg har hørt’ med eksakt, detaljeret viden. Den giver jer præcise værdier for lønelementer som fast månedsløn, bonus og pension for fagets forskellige jobtitler, opdelt efter anciennitet, virksomhedsstørrelse, geografi med mere.

Lønstatistikken er skræddersyet til fagets forhold og med deltagelse af både de største virksomheder herhjemme, såvel som flere af de små og mellemstore giver den deltagerne det bedst mulige øjebliksbillede på lønforholdene i branchen. 

Hvad koster lønstatistikken?

I oversigten kan du se prisen for lønstatistikken 2023. Priserne er angivet eksklusiv moms. 

Leverer din virksomhed data til lønstatistikken, får I en rabat på 67 procent. Fristen for deltagelse i statistikken for 2023 var 26. januar 2023.

Virksomhedens størrelse Pris for deltagende virksomheder Pris for ikke-deltagende virksomheder
0-19 ansatte 3.100 9.300
20-49 ansatte 6.100 18.300
50-99 ansatte 10.300 30.900
100+ ansatte 23.700 71.100

 

Deltagelse i og køb af rapporten er forbeholdt virksomheder, som er medlemmer af FSR - danske revisorer. 

Om undersøgelsen

  • Årlig lønstatistik for revisionsbranchen
  • Detaljeret kortlægning af lønforholdene i branchen
  • Indeholder over 50 jobtitler inden for Revision, Skat, Moms og Advisory
  • Detaljeret overblik over lønelementer som fast månedsløn, bonus og pension
  • Data opdelt på geografi, anciennitet og virksomhedsstørrelse
  • Personalegoder – for eksempel sundhedsforsikring og betalte skoletimer
  • Overblik og branchens politikker indenfor eksempelvis barsel og ferie
  • Deltagelse af alle de store revisionshuse samt en lang række små og mellemstore revisionsvirksomheder
  • Fuld anonymitet
  • Statistikken udarbejdes af Klar Reward Agency i samarbejde med FSR - danske revisorer og en arbejdsgruppe, der består af BDO, Beierholm, Deloitte, E&Y, KPMG, PwC og Redmark.

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, kan analytiker Stine Normann kontaktes på stine@klarreward.com eller telefon 4255 2000.

Del til: