Ukrainekrisen

Information om situationen i Ukraine

Krigen i Ukraine påvirker ikke kun de implicerede lande, men også revisorbranchen, som reviderer og rådgiver danske og udenlandske virksomheder. For at bistå foreningens medlemmer bedst muligt har vi oprettet et tema om Ukraine på vores hjemmeside fsr.dk med informationer og nyheder, som det er relevant at kende i den aktuelle situation.


05. oktober 2022

Ny publikation fra IESBA om revisors etiske overvejelser i forbindelse med krigen i Ukraine

Den efterhånden langstrakte konflikt i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine har resulteret i hidtil usete udfordringer verden over. IESBA har udgivet en ny publikation om revisors etiske overv...

Ukraine Revision

29. marts 2022

Regeringen forbyder handel med danske kroner til Rusland og Belarus

Som en del af de økonomiske sanktioner mod Rusland er det gjort forbudt at sælge kontanter og værdipapirer i euro til Rusland og Belarus. Regeringen vil nu tilsvarende forbyde handel med den danske kr...

Ukraine Hvidvask

Historisk

16. marts 2022

De største revisionsnetværk opsiger samarbejdet med russiske firmaer

Revisorbranchen reagerer skarpt på krigen i Ukraine. De største revisionsnetværk har opsagt samarbejdet med netværksfirmaerne i Rusland og Hviderusland. FSR – danske revisorer bakker op om disse tilta...

Ukraine Revision

Historisk

16. marts 2022

Revisors etiske overvejelser i forbindelse med krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine har resulteret i en lang række overvejelser af etisk karakter; hvad kan jeg, hvad vil jeg, hvad må jeg i relation til både nye og eksisterende kunder, fra såvel Rusland som Belarus? S...

Ukraine Revision

15. marts 2022

Sanktioner mod Rusland – husk at kontrollere eksisterende og nye kunder grundigt

I lyset af de mange sanktioner mod Rusland og Hviderusland kan det være relevant at udvide kilderne, hvorfra revisor indhenter informationer, når revisor undersøger nye kunder – dvs. før accept af kun...

Ukraine Hvidvask

Historisk

15. marts 2022

Vær opmærksom på forsøg på omgåelse af sanktioner

Vær opmærksom på, om personer eller virksomheder forsøger at omgå sanktionerne mod Rusland eller Hviderusland. Vi har her samlet 10 indikatorer på forsøg på omgåelse.

Ukraine Hvidvask

Historisk

14. marts 2022

Er krigen i Ukraine en regulerende eller ikke-regulerende begivenhed?

Ved udarbejdelsen af årsrapporten skal berørte virksomheder tage stilling til, om krigen er en regulerende eller ikke-regulerende begivenhed.

Ukraine Regnskab

14. marts 2022

Virksomheder med balancedag efter krigens udbrud

Virksomheder med balancedag den 24. februar 2022 eller senere skal forholde sig til, hvordan krigen påvirker regnskabets poster.

Ukraine Regnskab

11. marts 2022

Revisionsmæssige overvejelser som følge af krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine påvirker ikke kun de implicerede lande, men går langt ud over landegrænserne. Revisorerne skal fortsat iagttage standarderne, genbesøge deres risikovurdering med videre samt overveje ...

Ukraine Revision

11. marts 2022

Omtale af krigsudbrud i ledelsesberetningen

Virksomheder skal overveje, om ledelsesberetningen skal omtale krigens mulige konsekvenser for virksomheden.

Ukraine Regnskab