Alle medlemmer af bæredygtighedsteamet kan få værdifuld viden og indsigt i kundeopgavernes ESG-krav ved at uddanne sig på Bæredygtighedsakademiet.


Det kan være, at du er director, manager, senior eller assistent og indgår i et team, som enten i dag eller på et senere tidspunkt skal arbejde med bæredygtighed. Det kan også være, at du er godkendt revisor, it-revisor eller står med en helt tredje baggrund. I alle tilfælde kan det være både relevant og værdifuldt, at du gennemfører Bæredygtighedsakademiet, så du udbygger din viden på området. Vi finder det vigtigt, at hele bæredygtighedsteamet har et fælles ståsted og forståelse af de nye krav til bæredygtighedsrapportering.

Bæredygtighedsakademiet giver dig og dit team et grundlag for at have et fælles fundament og sprog, når kundeopgaverne skal løses. Det sikrer, at I har en samlet og ensartet viden om de standarder, som rapporterings- og erklæringsopgaven skal udarbejdes efter.

Du vil med andre ord stå rigtigt stærkt og have en fremtidig adgangsbillet, hvis du interesserer dig for rådgivning om rapportering og validering af bæredygtighedsindsatser.

Akademiets opbygning

Bæredygtighedsakademiet består af tre moduler, hvoraf størstedelen foregår som e-learning.

  • Modul 1: Grundlæggende introduktion til bæredygtighed og ESG
  • ​Modul 2: Bæredygtighedsrapportering
  • Modul 3: Erklæringsopgaven

Uddannelsen består af 30 timers undervisning fordelt med 22 timers e-learning og otte timers fremmødeundervisning. E-learningen består af optagelser og multiple choice tests, som du kan gennemføre på netop det tidspunkt, som passer dig. E-learningen skal dog være fuldført før du kan deltage i fremmødeundervisningen. Fremmødeundervisningen afholder vi både øst og vest for Storebælt. 

Vi benytter Saba Cloud som læringsplatform. Det er den samme platform, som vi anvender på SR-Akademiet. I Saba Cloud finder du optagelser, slides, litteraturlister og andet materiale.

For at dokumentere din deltagelse på bæredygtighedsakademiet skal du fuldføre alle E-learnings, bestå flere multiple choice-tests samt deltage én dag på fremmødeundervisning, hvor du underskriver en deltagerliste.

Efter du har gennemført Bæredygtighedsakademiet, modtager du et kursusbevis.

Læs en udførlig beskrivelse af de tre modulers indhold

Del til: