CSR og bæredygtighed

Her er samlet de publikationer inden for CSR og bæredygtighed, som FSR - danske revisorer har udarbejdet eller været med til at udarbejde.


Fakta om revisorerklæringer på bæredygtighedsrapportering
Faktaark om, hvad du bør vide om revisorerklæringer på bæredygtighedsrapportering, herunder typerne af revisorerklæringer og deres sikkerhedsniveauer.
Publiceret den 19. april 2022

ESG-hoved og nøgletal i årsrapporten
FSR - danske revisorer har sammen med Finansforeningen og Nasdaq Copenhagen udarbejdet 15 bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten. Publikationen findes også i en engelsk udgave.
Publiceret den 19. januar 2022

Tjekliste til § 99 a: Redegørelse for samfundsansvar   
Gør brug af FSR - danske revisorers nye tjekliste for oplysninger i årsrapporten ved redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a. Tjeklisten er tænkt til brug for store virksomheder i klasse C og klasse D-virksomheder, men kan også anvendes af små og mellemstore virksomheder, der frivilligt ønsker at redegøre for samfundsansvar efter årsregnskabslovens oplysningskrav.
Publiceret den 28. december 2020. 

Tjekliste til § 99 b og § 139 c: Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen    
Gør brug af FSR - danske revisorers tjeklister til at sikre overholdelse af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Redegørelsen for den kønsmæssige sammensætninger af ledelsen er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen.
Publiceret den 17. december 2019.

Del til: