Find her, yderligere information omkring skriftlig eksamen


2x6 timers prøve

Det faglige indhold i prøven omfatter områderne:

 1. Faglig etik og uafhængighed, herunder revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser tavshedspligt, og kvalitetsstyring.
 2. Revision og faglige kvalifikationer.
 3. Retlige krav og faglige standarder for revision og anden erklæringsafgivelse.
 4. Internationale revisionsstandarder.
 5. Generel regnskabsteori og -principper.
 6. Retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.
 7. Internationale regnskabsstandarder.
 8. Regnskabsanalyse.
 9. Driftsbogholderi og internt regnskab.
 10. Risikostyring og intern kontrol.

I det omfang, det har betydning for revision eller anden erklæringsafgivelse, skal følgende fagområder indgå i prøven:

 1. Selskabsret og virksomhedsledelse.
 2. Konkursret og regler om tilsvarende bobehandlinger.
 3. Skatteret.
 4. Civilret og erhvervsret.
 5. Arbejdsret og lovgivning om social sikring.
 6. Informationsteknologi og computersystemer.
 7. Driftsøkonomi, nationaløkonomi og finansiering.
 8. Matematik og statistik.
 9. Grundlæggende principper for virksomheders økonomiske styring.

Tidspunkt for afholdelse af skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen afholdes to gange årligt i andet halvår og de præcise datoer vil fremgå af vores hjemmeside under vigtige datoer senest den 31. marts det pågældende år.

Del til: