Få et overblik over priser og betaling


Ved opstart på SR-Akademiet betales startgebyret, som bliver faktureret kort efter tilmeldingsfristens udløb den 1. februar. Seks uger inden hver kursusstart modtager du en faktura for det pågældende kursus med 14 dages betalingsfrist.

Alle priser i nedenstående ark er medlemspriser og er præsenteret eksklusiv moms. Hvis du er personligt medlem af FSR - danske revisorer, eller hvis din arbejdsgiver betaler mandtalskontingent, kan du købe kurserne på SR-Akademiet til medlemspris.

Ved internatkurserne er priserne inklusiv overnatning mellem kursusdagene.

Priser: SR-Akademiet 

Hæftelse for forfalden kursusafgift

FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til at søge forfalden kursusafgift betalt af kandidatens arbejdsgiver.

Del til: