Betaling og priser

Ved opstart på SR-Akademiet betales startgebyret, som bliver faktureret kort efter tilmeldingsfristens udløb 1. marts (i 2021 1. maj). 6 uger inden hver kursusstart modtager du en faktura for det pågældende kursus med 14 dages betalingsfrist.

Alle priser er ekskl. moms. Hvis du er personligt medlem af FSR - danske revisorer eller din arbejdsgiver betaler mandtalskontingent, kan du købe kurserne på SR-Akademiet til medlemspris.

Alle priser er inkl. forplejning. Ved internatkurserne er priserne også inkl. overnatning imellem kursusdagene.

Vær opmærksom på at SR-Akademiet pt. gennemgår en tilpasning. Priserne kan derfor ændre sig, hvis der sker yderligere ændringer i f.eks. antal undervisningsdage.

Se priserne


Hæftelse for forfalden kursusafgift
FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til at søge forfalden kursusafgift betalt af kandidatens arbejdsgiver, dvs. den person som via sin underskrift på tilmeldingsblanketten, har givet sin tilmeldingsaccept af en kandidat til SR-Akademiet.

Del til: