Få et overblik over priser og betaling i forbindelse med SR-Akademiet.


Ved opstart på SR-Akademiet betales startgebyret, som bliver faktureret kort efter tilmeldingsfristens udløb den 1. marts. Seks uger inden hver kursusstart modtager du en faktura for det pågældende kursus med 14 dages betalingsfrist.

Alle priser i nedenstående ark er medlemspriser eksklusiv moms. Hvis du er personligt medlem af FSR - danske revisorer, eller hvis din arbejdsgiver betaler mandtalskontingent, kan du købe kurserne på SR-Akademiet til medlemspris.

Alle priser er inklusiv forplejning. Ved internatkurserne er priserne også inklusiv overnatning mellem kursusdagene.

Vær opmærksom på, at SR-Akademiet lige nu gennemgår en tilpasning. Priserne kan derfor ændre sig, hvis der sker yderligere ændringer i eksempelvis antal undervisningsdage.

Priser: SR-Akademiet opstart i 2022

Priser: SR-Akademiet opstart før 2022

Hæftelse for forfalden kursusafgift

FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til at søge forfalden kursusafgift betalt af kandidatens arbejdsgiver.

Del til: