Er du godkendt revisor, og ønsker du at afgive erklæring på en bæredygtighedsrapportering, skal du uddanne dig til bæredygtighedsrevisor. Gennemfører du Bæredygtighedsakademiet, lever du op til Erhvervsstyrelsens kompetencekrav.


En række af landets godkendte revisorer skal i løbet af de kommende år uddanne sig til godkendte bæredygtighedsrevisorer. Det skyldes, at alene godkendte bæredygtighedsrevisorer må erklære sig på en bæredygtighedsrapportering, der er udarbejdet i henhold til EU's CSRD, som de største danske selskaber skal udarbejde for regnskabsperioder efter den 1. januar 2024. 

Bæredygtighedsrevisorerne skal vælges på generalforsamlingerne i 2024.

Alle nuværende godkendte revisorer og de, som består revisoreksamen fra i dag og frem til den 1. januar 2026, kan uddanne sig til godkendte bæredygtighedsrevisorer ved at gennemføre Bæredygtighedsakademiet.

Revisorer, som består revisoreksamen og bliver godkendte revisorer efter den 1. januar 2026, skal bestå en fire timers skriftlig bæredygtighedseksamen.

Akademiets opbygning

Bæredygtighedsakademiet består af tre moduler, hvoraf størstedelen foregår som e-learning.

  • Modul 1: Grundlæggende introduktion til bæredygtighed og ESG
  • ​Modul 2: Bæredygtighedsrapportering
  • Modul 3: Erklæringsopgaven

Uddannelsen består af 30 timers undervisning fordelt med 22 timers e-learning og otte timers fremmødeundervisning. E-learningen består af optagelser og multiple choice tests, som du kan gennemføre på netop det tidspunkt, som passer dig. E-learningen skal dog være fuldført før du kan deltage i fremmødeundervisningen. Fremmødeundervisningen afholder vi både øst og vest for Storebælt. 

Vi benytter Læringsportalen. Det er den samme platform, som vi anvender på SR-Akademiet. I Læringsportalen finder du optagelser, slides, litteraturlister og andet materiale.

For at dokumentere at du har gennemført Bæredygtighedsakademiet, skal du have gennemgået alle optagelser i de enkelte moduler i deres helhed, bestå en multiple choice-tests, og du skal deltage på otte timers fremmødeundervisning, som forløber over en dag. Ved fremmødeundervisningen skal du skrive under på, at du har deltaget.  

Læs en udførlig beskrivelse af de tre modulers indhold

Du skal registreres i Erhvervsstyrelsens systemer

Efter du har gennemført Bæredygtighedsakademiet, skal du indlæse dit kursusbevis på virk.dk. Herefter registrerer Erhvervsstyrelsen dig som godkendt bæredygtighedsrevisor.

Du skal vedligeholde dine kompetencer

Som godkendt bæredygtighedsrevisor skal du efterfølgende vedligeholde dine kompetencer ved at gennemføre obligatorisk efteruddannelse. Bæredygtighed bliver derfor indarbejdet i de gældende faglige kategorier om obligatorisk efteruddannelse for revisorer. Der ændres ikke ved det eksisterende timekrav.

Din deltagelse på Bæredygtighedsakademiet berettiger til 30 timers obligatorisk efteruddannelse.

Del til: