Fonde

Med fokus på ændringerne i den nye lov får du indsigt i de regnskabs-, revisions- og skattemæssige forhold i forbindelse med såvel almindelige og som erhvervsdrivende fonde.


Kurset er for dig der er godkendt revisor eller revisormedarbejder med flere års erfaring med området. Der undervises på masterniveau.

Udbytte:

  • Bliv ajour med de væsentligste ændringer i den nye lovgivning
  • Bliv fortrolig med de revisions-, regnskabs- og skattemæssige områder, der ofte giver anledning til usikkerhed i praksis
  • Få et praksisnært indblik i de basale krav i lov om erhvervsdrivende fonde og lov om visse fonde og foreninger
  • Bliv skarp på indkomstopgørelsen, interne og eksterne uddelinger/udlodninger, transparensreglen samt selvangivelsespligt og erklæringsselvangivelse.

KURSUSBESKRIVELSE

Formålet med dette kursus er at give deltagerne kendskab til regnskabsmæssige, revisionsmæssige og skattemæssige forhold i forbindelse med såvel almindelige og som erhvervsdrivende fonde.

Fokus er på de revisionsmæssige krav i lov og overvejelser om erhvervsdrivende fonde og lov om visse fonde og foreninger. Hertil vil der indgå overvejelser om småfonde uden for fondslovgivningen samt fonde omfattet af en eller anden særlovgivning (skoler, sociale institutioner m.v.). Hertil vil der helt kort blive præsenteret særlige overvejelser i fonde, der dominerer virksomheder af interesse for offentligheden.

Skattedelen vil bl.a. inddrage indkomstopgørelsen (herunder bundfradrag, uddelinger, henlæggelser, konsolideringsfradrag og prioriteringsreglen), interne og eksterne uddelinger udlodninger, særreglen for nettokurstab, transparensreglen samt selvangivelsespligt og erklæringsselvangivelse. Endvidere vil kurset kort komme rundt om foreningsbeskatningen.

Undervisningsform

Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

Undervisere:

Martin K. Jensen, direktør i Revitax. Martin har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har bl.a. en fortid hos Københavns Selskabsbeskatning, advokatfirmaet Lars N. Vistesen og advokatfirmaet Advitax.  Martin har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos skattemyndighederne. Martin har i øvrigt været eksaminator, censor og forfattet eksamensopgaver inden for skatteretten. Herudover har Martin skrevet en række artikler, der er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS), Skatterevisoren mv.

Kristoffer Hemmingsen, statsautoriseret revisor. Kristoffer har fokus på fonde og foreninger og mere end 20 års praktisk erfaring inden for sit virkefelt. Kristoffer er ekspert i såvel almindelige som erhvervsfonde og kan yde relevant rådgivning om de fleste forhold, der har relation til fondens daglige drift og styring. 


Del til:

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber