FSR - danske revisorer og Dansk Industri uddeler hvert år Årsrapportprisen. Enhver dansk registreret virksomhed, institution og organisation kan deltage i at vinde Årsrapportprisen.


Årsrapportprisen uddeles af DI og FSR – danske revisorer til den danske virksomhed, der samlet set vurderes at være bedst i forhold til de opstillede vurderingskriterie. Årsrapporten skal desuden tjene som inspiration for andre og bidrage til at løfte det allerede høje niveau for de danske virksomheders rapportering.

Desuden uddeles diplomer til to virksomheder, der hver især udmærker sig på et særligt område. Disse virksomheder indgår typisk i small- og midcap segmentet. 

Formålet med Årsrapportprisen

Målsætningen med årsrapportprisen er at fremme og udvikle best practice gennem fremhævelse af de gode eksempler. Der lægges især vægt på gode eksempler, der kan tjene til inspiration for andre selskaber. Vores fokus ligger på ledelsesberetningen og den finansielle rapportering, men der ses også på rapporteringer på nettet, når dette er relevant.

Årsrapportprisen skal desuden skabe interesse for virksomhedernes rapportering af korrekt og relevant information. Denne information og kommunikation er essentiel for virksomhedens interessenter som investorer, myndigheder, samarbejdspartnere og samfundet bredt.

De bedste eksempler fra årsrapporterne fremhæves og bruges til at forbedre og løfte det allerede høje niveau, der er i de danske årsrapporter.

Det er vigtigt for os, at vi inddrager alle selskaber, hvorfor vi gennemgår alle børsnoterede selskaber samt de største, unoterede selskaber, der aflægger efter IFRS. Kravet om aflæggelse af IFRS-regnskaber er for at skabe et sammenligneligt grundlag. Regnskaber fra den finansielle sektor indgår ikke grundet deres særlige regnskabskrav.

Årsrapportprisen er blevet uddelt i over 40 år. Siden 2011 er den uddelt i samarbejde mellem FSR - danske revisorer og Dansk Industri.

Del til: