Betaling og priser
6 uger inden kursusstart modtager du en faktura med 14 dages betalingsfrist. Alle priser er ekskl. moms.

Hæftelse for forfalden betaling
FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til at søge forfalden betaling, betalt af kandidatens arbejdsgiver, dvs. den virksomhed, som kandidaten er ansat i og som fremgår af ansøgningsblanketten.

Framelding
Framelding fra den skriftlige eksamination, skal være modtaget i FSR – danske revisorer senest syv kalenderdage før eksaminationen afholdes, jf. § 6, stk. 5 i Bekendtgørelse om eksamener m.v. for godkendte revisorer.

Framelding fra den mundtlige eksamination, skal være modtaget i FSR – danske revisorer senest den 15. april for prøven i første halvår og senest den 15. oktober for prøven i andet halvår det pågældende år.

Sker frameldingen efter ovennævnte datoer, vil kandidaten blive opkrævet betaling for den skriftlige og eller den mundtlige eksamination. Kan frameldingen ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, vil frameldingen yderligere blive regnet som et forsøg ved skriftlig/og eller mundtlig eksamination.

Del til: