10. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Vækstfonden Historisk

Covid-19 Startlån hos Vækstfonden

COVID-19 Startlån hos Vækstfonden er nu åbent for ansøgninger. Artiklen er opdateret d. 10. maj 2020 med alder på virksomheder, exitbetingelser, oversigt over ansøgningsproces mv.


Billede af Heidi Roger Martens

Heidi Roger Martens Chefkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165

Artiklen er oprindeligt skrevet af en anden medarbejderCOVID-19 Startlån er i følge Vækstfonden et lån målrettet unge virksomheder, der endnu er i opstartsfasen. Virksomheden skal have et færdigudviklet produkt, der er er kommercielt klar til salg og have gennemført første salg til kunder eller have lovende indikationer på salgsmuligheder.

Vækstfonden oplyser, at der ikke er et kriterium for alderen på virksomheden.

Lånestørrelse

Startlånet er på mellem 400.000 kr. og 2 mio. kr.

Medfinansering

Der er krav om medfinansiering fra andre aktører i forholdet 1:3.

Medfinansiering kan både være "hårde" penge, som er penge der skal tilbagebetales eksempelvis anden fremmedfinansering og "bløde" penge, som er penge der ikke skal tilbagebetales eksempelvis fondsmidler.

Pris og andre lånevilkår

Løbetiden er op til 6 år.

Vækstfonden tager en stiftelsesprovision på 0,5 pct. af lånebeløbet (dog min. 10.000 kr.), ekskl. udgifter til etablering af sikkerhed og sikringsakter

Renten tager udgangspunkt i Cibor 3 + 5 pct.

Hvis lånet bliver indfriet efter de første 24 måneder, skal virksomheden betale renter frem til udløbet af kalenderkvartalet.

Derudover er der en upside på 5 procent til Vækstfonden hvis 25 procent af virksomheden sælges. Upsiden beregnes som 5 procent af værditilvæksten, dog max 20 procent af hovedstolen.

Se Vækstfondens standardvilkår og priser her

Individuel vurdering

I følge Vækstfonden beror bevillingen af et COVID-19 Startlån altid på en individuel vurdering af virksomheden. Vækstfonden ser nærmere på en række parametre, eksempelvis, at virksomheden har:

* en omsætning på mellem 0 og ca. 50.000 kr./md.

* et færdigudviklet produkt, som de første kunder allerede har købt eller stor sandsynlighed for salg inden for kort tid

* udviklet et godt produkt med en hvis innovationshøjde, som gør, at det adskiller sig fra andre på markedet

* et stærkt team,

* en konkurrencedygtig forretningsmodel

* en dokumenteret kommercialiserbarhed

Det er en fordel, men ikke et krav fra Vækstfonden, hvis virksomheden har deltaget i acceleratorforløb og/eller fået kapital fra Innovationsfonden el.lign.

Ansøgning

Virksomheden søger selv om et COVID-19 Startlån via Vækstfondens kundeportal.

Virksomheden skal i ansøgningsprocessen blandt andet svare på nogle spørgsmål om virksomheden, herunder oplyse, hvordan COVID-19-krisen har påvirket virksomheden.

Virksomheds skal uploade følgende dokumenter:

* Saldobalance/perioderegnskab ÅTD inkl. balancetal (gerne månedsopdelt)

* Opdateret budget 2020. Budgettet skal indeholde mindst 12 måneders drift fra ansøgningsmåneden.

* Seneste pitchdeck

* Relevante KPI´er/nøgletal

Vækstfonden stiller ikke specifikke krav til hvilke KPI'er/nøgletal, der skal oplyses samt for hvilken periode, de skal oplyses. I følge Vækstfonden er det de KPI'er/nøgletal, som virksomheden mener giver mening i forhold til deres individuelle virksomhed. Som eksempel nævner Vækstfonden at der er stor forskel på tech-virksomheder og øvrige virksomheder. 

Se oversigt over ansøgningsprocessen samt oplysninger der kræves her [Link til pdf-fil. Oversigt over ansøgningsproces er downloadet fra Vækstfondens kundeportal d. 10. maj 2020.]

I følge Vækstfonden er et ikke et krav, at alle felter i ansøgningsskemaet udfyldes. Hvis der er enkelte oplysninger virksomheden er usikre på, vil de blive behandlet på det efterfølgende møde med Vækstfonden.

Ingen lån til kriseramte virksomheder / krav om revisorerklæring

Vækstfonden må ikke yde Startlån til kriseramte virksomheder jf. EU's definition.

Det betyder at viksomheder under tre år, det vil sige stiftet 1. januar 2017 eller senere ikke må være under konkursbehandlinger, og at virksomheder der er stiftet d. 31. december 2016 eller tidligere ikke må have tabt mere end 50 procent af den tegnede kapital.

Virksomheder, der er stiftet før 31. december 2016 skal derfor uploade deres årsregnskab for 2019, hvor det fremgår at den ikke er "kriseramt" jf. ovenstående.

Vækstfonden oplyser, at der ingen krav er om erklæringstype på årsregnskabet.  

Hvis virksomheden ikke har aflagt årsregnskab for 2019 skal en godkendt uafhængig revisor udarbejde en erklæring hvor revisor konkluderer, at mindst 50 procent af den tegnede kapital er tilstede i virksomheden pr. balancedagen for 2019. 

Nedenstående grafik er udarbejdet af Vækstfonden, som illustration af, hvornår en virksomhed er kriseramt jf. EU's definition.

Kriseramt virksomhed

Hjælpematerialer fra Vækstfonden

På Vækstfonden findes endvidere en række hjælpematerialer:

* kundetemplate - COVID-19, som hjælper virksomheden med forberedelsen til ansøgning i Vækstfondens kundeportal

* Skabelon til opstilling af regnskabs- og budgettal

Tidshorisont behandling af låneansøgning

Vækstfonden afholder inden for en uge møde med virksomhedens ledelse efter udtømmende ansøgningsmateriale er modtager.

Vækstfonden foretager herefter kreditvurdering og behandler låneansøgningen.

Virksomheden kan forvente at modtage tilsagn eller afslag indenfor 2-3 dage efter ovenstående møde er afholdt. 

Vækstfnden forventer at der gå cirka to uger fra første møde er afholdt  til der kan foretages udbetaling af lånet, hvis der gives tilsagn.

Rammebevilling

Vækstfondens bevilling til COVID-19 Startlån er en såkaldt rammebevilling, hvorfor det er først-til-mølle i forhold til at opnå lån i forhold til den bevilling Vækstfonden har fået stillet til rådighed. 

Læs mere

Læs Vækstfondens FAQ om Startlån og Investorlån her
(Link tilføjet d. 11. maj 2020)

Læs mere på Vækstfondens hjemmeside om Startlån og deres øvrige muligheder for at hjælpe COVID-19-ramte virksomheder eller se en sammenligning af alle Vækstfondens finansieringsmuligheder her (pdf-fil).

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber