23. juni 2024

Fagligt fokus

Erhvervsministeren vil åbne for, at andre end revisorer kan afgive erklæring på virksomhedernes bæredygtighedsrapportering

Når politikerne vender tilbage fra sommerferie, vil erhvervsministeren fremsætte et nyt lovforslag, der skal tillade, at andre udbydere end revisorer kan afgive erklæring på virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. I FSR – danske revisorer vil vi følge dette lovforslag nøje for at sikre, at andre erklæringsudbydere underlægges samme krav som revisorer, når der afgives erklæring.


Billede af Camilla Hesselby

Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Formålet med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er at skabe rammerne for virksomheders rapportering om bæredygtighed, så virksomhedernes ESG-data bliver standardiserede, relevante og sammenlignelige for investorer, regnskabsbrugere og andre samfundsaktører.

For at sikre, at virksomhedernes ESG-data er pålidelige, er der krav om, at rapporteringen forsynes med en erklæring med begrænset sikkerhed. Som udgangspunkt skal man være godkendt revisor for at kunne erklære sig på bæredygtighedsrapporteringen, men CSRD giver mulighed for, at medlemslandene kan åbne for andre erklæringsafgivere end godkendte revisorer. Det er denne mulighed, erhvervsministeren vil gøre brug af med lovforslaget.

Vi ønsker konkurrence på lige vilkår

I FSR – danske revisorer støtter vi generelt konkurrence i samfundet. Men når det kommer til erklæringsopgaven på virksomheders bæredygtighedsrapportering, er det afgørende, at erklæringen er af samme høje kvalitet, uanset hvem der afgiver den.

Hvis CSRD skal være et middel til at lykkes med den grønne omstilling og til at sikre, at finansiering og investeringer rettes mod bæredygtige virksomheder, er det vigtigt, at samfundet generelt kan have tillid til de bæredygtighedserklæringer, der afgives. Med andre ord må der ikke skabes ”et light-produkt” af bæredygtighedserklæringerne, da det vil kunne svække pålideligheden af virksomhedernes ESG-data.

Vi er derfor spændte på, hvordan erhvervsministeren får sammensat et set-up, der sikrer, at alle erklæringer får den samme, høje kvalitet. Vi kommer til at nærlæse det kommende lovforslag for at sikre os, at andre erklæringsudbydere bliver underlagt tilsvarende krav som revisorer til blandt andet uddannelse, eksamen, uafhængighed, udførelse af erklæringsopgaver, tilsyn og sanktioner. Vi er allerede i tæt kontakt med både politikere, myndigheder og andre organisationer om detaljerne i det kommende lovforslag.

Level playing field

Særligt når det kommer til uddannelse, er vi spændte på, hvordan man får skabt et level playing field.

For at opnå godkendelse som bæredygtighedsrevisor er det en forudsætning, at man er godkendt revisor. Vi er nysgerrige på, hvilke krav der mon bliver stillet i det kommende lovforslag til andre erklæringsudbydere i forhold til både den teoretiske og praktiske erfaring i personlig erklæringsafgivelse. Og i forlængelse heraf, hvordan man efterfølgende sikrer, at erklæringskompetencen er på niveau med en godkendt revisor – både i form af uddannelse og praktisk erfaring.

Erhvervsstyrelsen har i en nyhed på deres hjemmeside skrevet, at en person, der ønsker at blive godkendt til at afgive erklæringer på bæredygtighedsrapportering, skal have mindst otte måneders praktisk erfaring med erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering eller andre bæredygtighedsrelaterede ydelser. Men det svarer jo langt fra til de krav, der i dag stilles til at blive statsautoriseret revisor og dermed at kunne afgive erklæringer med sikkerhed. Det synspunkt kommer vi til at rejse over for myndighederne og ministeren i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.

Få lande vil åbne for andre udbydere

I FSR – danske revisorer har vi undersøgt, hvilke andre lande der vil tillade andre udbydere end revisorer at afgive erklæring på bæredygtighedsrapportering. Og indtil videre er Danmark det eneste af de nordiske lande, der vil åbne for andre end revisorer. Danmark ser derfor ud til at gå enegang i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med.

Så vidt vi er orienterede, er det på nuværende tidspunkt alene Frankrig og Litauen, der har tilladt, at andre end revisorer kan afgive erklæring på bæredygtighedsrapportering. Spanien, Tjekkiet og Østrig kommer muligvis til at tillade andre erklæringsudbydere end revisorer.

Det er langt fra uinteressant, hvilke andre lande der tillader andre erklæringsudbydere på bæredygtighedserklæringerne. Når et land vælger at gøre brug af muligheden for at åbne for andre erklæringsudbydere end revisorer, skal det pågældende land fra 2027 også tillade, at andre erklæringsudbydere fra et andet EU-medlemsland kan udføre erklæringsopgaver om bæredygtighedsrapportering i det pågældende land. Ved at åbne for andre erklæringsudbydere i Danmark åbner man samtidig op for, at andre erklæringsudbydere fra Frankrig, Litauen – og på sigt muligvis fra Spanien, Tjekkiet og Østrig – vil kunne afgive erklæringer på danske virksomheders bæredygtighedsrapporteringer.

Lovforslaget, der skal åbne for andre erklæringsafgivere på bæredygtighedsrapportering, skal efter det oplyste fremsættes til efteråret.

Lovforslaget har endnu ikke været i høring, så vi afventer i spænding indholdet af det første udkast. Det kommer vi til at dykke ned i, så snart det bliver offentligt tilgængeligt.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber