29. september 2023

Indblik Medlemsnyt

Farvel og goddag

”Vi er en forening, som står godt. Vi har haft en god periode med vækst i branchen, og nu står vi i en situation, hvor vi foruden de finansielle data også skal validere bæredygtighedsdata. Så vi er meget relevante. Det skal vi udnytte”, lyder det fra FSR – danske revisorers nye formand, Jesper Møller Langvad.


Lars Kronow og Jesper Møller Langvad

Tekst: Jan Wie, fagchef for medlemskommunikation, FSR – danske revisorer
Foto: Daniel Greniman, freelance fotograf

FSR – danske revisorer har fået ny bestyrelsesformand. På foreningens ordinære generalforsamling den 26. september blev Jesper Møller Langvad, partner i PwC, valgt til ny formand og afløser dermed Lars Kronow fra Deloitte, som har siddet på posten i den seneste formandsperiode. Sidstnævnte glæder sig over valget af den nye formand og kan samtidig se tilbage på tre år med fuld fart på.  

”Først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke til dig, Jesper. Jeg tror, at du er den helt rette afløser. Hvis jeg skal se tilbage på mine egne tre år som formand, må jeg sige, at det aldrig har været kedeligt. Det bliver det nok heller ikke for dig. For mig har det været spændende, men i starten også en lidt svær tid, fordi der var noget oprydningsarbejde, som vi måtte bruge nogle kræfter på”, forklarer Lars Kronow og påpeger, at de tre år har båret frugt og skabt en positiv udvikling for både foreningen og den samlede branche.

”Jeg er stolt af, at vi har en forening, som giver mening for alle medlemmer og medlemsvirksomheder. I hvert fald alle de, som ønsker at være med på rejsen, og det ser ud til, at stort set alle bakker op. Med det mener jeg, at vi har det rette fokus med de rette medarbejdere samtidig med, at de økonomiske og organisatoriske forudsætninger er til stede for at nå de foreningsmæssige og politiske mål, som vi har sat os. Vi er en samlet forening, og vi er en fokuseret forening, som står et godt sted”, forklarer Lars Kronow.

Når den afgående formand skal pege på et konkret succesfuldt område, falder tankerne på indsatsen i forhold til manglen på revisorer:

”Jeg er super stolt af, at vi i fællesskab har bevæget os på talentdagsordenen, og den kommende store brandingkampagne står som et rigtigt godt eksempel på, at vi står sammen”, forklarer Lars Kronow.

Masser er visioner

Foreningens tiltrådte formand Jesper Møller Langvad går til opgaven med ydmyghed på den ene side og stolthed på den anden. Det tog ikke mange minutters betænkningstid at sige ja til hvervet som bestyrelsesformand, selv om mange tanker og følelser fløj igennem hoved og krop, da tilbuddet kom. Jesper Møller Langvad har siddet i FSR – danske revisorers bestyrelse i et år og har forinden da været udvalgsmedlem i seks år. Foreningens nye formand vil gå til opgaven med stor entusiasme og dedikation og træder i arbejdstøjet allerede fra den første dag. Nu og her ligger det største fokus på foreningens nye strategi ”Tillid til Fremtiden”, som dækker perioden 2023 til 2025. Til det siger Jesper Møller Langvad:

”Vi skal sikre, at branchen har den arbejdskraft, som den har brug for. Denne udfordring udgør en af de største trusler, ikke kun for vores medlemsvirksomheder, men også for kunderne og samfundet. Vi SKAL kunne løfte de opgaver, som vi i rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant er blevet pålagt, og den tillid må vi ikke svigte. Vi skal samtidig kunne varetage den betroede opgave, myndighederne har tildelt os i forbindelse med bæredygtighedsområdet. Vi skal sikre, at vi får udviklet de rette værktøjer, og at revisionsvirksomhederne enten selv har eller kan hente de kompetencer, som opgaverne kræver. Men det skal gå stærkt. Vi har brugt 100 år på at udvikle de finansielle standarder, nu skal vi på rekordtid gøre det samme inden for bæredygtighedsrapportering og validering. Så vi har travlt”.

Jesper Møller Langvad glæder sig over det styrkede samarbejde med Dansk Erhverv og foreningens nye hovedkontor, som ligger klos op ad Christiansborg.

”Sammen med Dansk Erhverv står vi nu i en situation, hvor vi kan have en mere frekvent og konstruktiv dialog med politikerne om de rammevilkår, vi er underlagt. Jeg tror, at der er en fælles interesse, men det kræver en god dialog om myndighedernes ønsker, og hvad vi som branche har brug for. Det gælder eksempelvis inden for uddannelsesområdet, hvor en nylig fremskrivning viser, at revisorbranchen om ti år vil mangle cirka 600 godkendte revisorer, hvis ikke politikere og embedsfolk griber ind og styrker mulighederne for at uddanne sig til statsautoriseret revisor. Det gælder også i forhold til compliancekrav, som efterhånden er ganske omfattende”, forklarer Jesper Møller Langvad.

Sidst men ikke mindst har strategien et pejlemærke, som adresserer foreningens egen medlemsstruktur og de medlemstilbud, som sekretariat og udvalg yder.

”Som Lars Kronow plejer at sige: Vi skal ikke være alt for alle, men vi skal være noget for alle. Det skal vi hele tiden have for øje, og vi skal udvikle foreningen i takt med tiden. Vi oplever et faldende antal medlemmer, og vi skal se på, hvad vi kan gøre for at vende udviklingen”, lyder det afsluttende fra den nye formand.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber