18. januar 2023

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Forslag fra regeringen de kommende uger

Tirsdag præsenterede regeringen et katalog over de lovforslag, som den planlægger at fremsætte inden vinterferien. Det skete samtidig med, at statsministeren gav en ”redegørelse for rigets stilling” i Folketingssalen.


Billede af Maria Eun Elkjær

Maria Eun Elkjær Fagchef for skattepolitik
zry@sfe.qx 6115 0486


Billede af Ulrik Jørstad Gade

Ulrik Jørstad Gade Fagchef for politik
hwt@sfe.qx 2683 2638Kataloget indeholder kun få lovforslag med betydning for revisorbranchen. De ligger inden for skatteministerens ressort, og du kan læse dem her.

Regeringen står fast på at afskaffe store bededag

Talen og det midlertidige lovkatalog faldt midt i det politiske slag om store bededag, som SVM-regeringen udkæmper mod samtlige Folketingets øvrige partier og fagbevægelsen. Lovforslaget om store bededag er da også det allerførste punkt i kataloget.

I sin tale lagde statsministeren vægt på behovet for at udvikle velfærd, uddannelse, sundhed, psykiatri og forsvar. Hun fremhævede, at det skal ske i en tid, hvor

  • Inflationen fortsat er høj
  • Verdensøkonomien bremser op
  • Væksten vil falde
  • Arbejdsløsheden vil stige

Samtidig har vi behov for at ”styrke Danmark strukturelt”, argumenterer statsministeren.

Derfor vil regeringen stadig fremsætte og vedtage forslaget om at afskaffe store bededag. Det slog statsministeren fast, da hun mødte pressen umiddelbart efter talen i Folketingssalen.

Inflationspakker på vej

Statsministeren nævnte også i sin tale, at regeringen snart vil præsentere ”en ny inflationspakke, der målrettet og midlertidigt hjælper trængte danskere.”

FSR – danske revisorer forventer ikke, at revisorer får en rolle i inflationspakkerne i stil med den, som branchen havde i corona-hjælpepakkerne.

Kandidatuddannelser skal forkortes

Statsministeren gentog i sin tale, at regeringen vil gennemføre reformer af uddannelsessystemet. Det indebærer bl.a., at mange kandidatuddannelser skal forkortes fra to år til ét.

Ingen ved endnu, hvilke uddannelser der præcis skal forkortes – kun, at det især skal være inden for humaniora og samfundsvidenskab. FSR – danske revisorer følger kandidatreformen tæt for at sikre, at også fremtidens cand.merc.aud.-uddannelse har et højt fagligt niveau.

Læs statsministerens tale 

Læs regeringens ”Oversigt over forventede fremsættelser mv. frem til vinterferien”

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber