27. juni 2023

Fagligt fokus

FSR – danske revisorers nye bæredygtighedsakademi er godt på vej

FSR – danske revisorers nye bæredygtighedsakademi til revisorbranchen forventes at tage imod de første deltagere til efteråret. Akademiet understøtter revisorbranchen i arbejdet med at afgive erklæring på de nye grønne regnskaber.


Billede af Camilla Hesselby

Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Som bekendt har Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet de seneste mange måneder arbejdet med det danske lovgivningsarbejde om implementering af direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD). Arbejdet er meget omfangsrigt, idet lovgivningen både omhandler nye rapporteringskrav til virksomhederne og krav til erklæringsafgiverne. Lovene og de tilhørende bekendtgørelser har i juni 2023 været i præhøring, hvor FSR – danske revisorer naturligvis har afgivet høringssvar.

Implementeringen af CSRD’et i dansk lovgivning betyder, at revisorerne nu skal uddanne sig, så de kan afgive erklæringer på de store virksomheders bæredygtighedsrapporter, som skal offentliggøres for første gang for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 eller senere. Det er alene godkendte bæredygtighedsrevisorer, som må erklære sig på rapporteringen, og bæredygtighedsrevisorerne skal vælges på generalforsamlingerne i 2024.

Kravene til revisorerne er endnu ikke besluttet i Folketinget, men FSR – danske revisorer forventer, at de bliver som følger:

  • Nuværende godkendte revisorer skal gennemføre 30 timers efteruddannelse om bæredygtighed for at blive godkendt som bæredygtighedsrevisorer.
  • Nyuddannede godkendte revisorer (efter 1. januar 2026) skal bestå en 4 timers skriftlig bæredygtighedseksamen samt have arbejdet med bæredygtighed i mindst 8 måneder for at blive godkendt som bæredygtighedsrevisor.

Vores løbende dialog med myndighederne har naturligvis også omfattet disse krav til uddannelse, og vi er tilfredse med niveauet, det er landet på, som vi mener er passende.

De seneste måneder har foreningen arbejdet med et nyt bæredygtighedsakademi, som svarer til SR-Akademiet, der er målrettet den revisoreksamen, du allerede kender. Bæredygtighedsakademiet har i første omgang sigte på at give de godkendte revisorer de nødvendige 30 timers efteruddannelse, men akademiet har også fokus på at uddanne øvrige medarbejdere i revisorernes opgaveteams (eksempelvis assistenter, seniorer og managers). På sigt skal bæredygtighedsakademiet også forberede nyuddannede godkendte revisorer på den skriftlige bæredygtighedseksamen.

Bæredygtighedsakademiet består af tre moduler:

  1. Grundlæggende introduktion
  2. Rapporteringsarbejdet
  3. Erklæringsarbejdet

Undervisningen udbydes i en kombination af digital undervisning (22 timer) og fremmødeundervisning (8 timer).

Udviklerne og underviserne på bæredygtighedsakademiet kommer alle fra vores egen branche og har arbejdet med undervisning og bæredygtighed i flere år. Det sikrer, at kvaliteten af undervisningen er høj, og at revisorerne får de rigtige kvalifikationer til at kunne afgive erklæringer på bæredygtighedsrapporterne.

Efter endt uddannelse skal bæredygtighedsrevisorerne opretholde deres kompetencer via obligatorisk efteruddannelse, og emnet bæredygtighed bliver derfor indarbejdet i de gældende faglige kategorier om obligatorisk efteruddannelse for revisorer. Der ændres altså ikke ved det eksisterende timekrav.

Følg med på fsr.dk og i vores nyhedsbrev, så du kan tilmelde dig bæredygtighedsakademiet, når vi lancerer det. Vi ser frem til at tage imod jer i efteråret!

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber