08. juli 2020

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Nyt fra myndigheder

Kontrolindsats over for ulovligt udbytte

Erhvervsstyrelsen styrker kontrolindsatsen over for selskabers ulovlige udbytteudlodninger. Hvis et selskab har udloddet udbyttet i strid med selskabsloven, skal hele udbyttet tilbagebetales til selskabet inklusive en lovpligtig rente.


Billede af Jan Brødsgaard

Jan Brødsgaard Chefkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 4193 3160Erhvervsstyrelsen oplyser, at styrelsen i foråret 2020 har igangsat en kontrolindsats med fokus på årsrapporter, hvor der er indikationer på, at et selskab har foretaget ulovlig udbytteudlodning. Formålet med kontrolindsatsen er at få et eventuelt ulovligt udbytte tilbagebetalt til selskaberne.

Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at selskabet har udloddet udbytte ulovligt, fx uden tilstrækkelige frie reserver hertil, vil styrelsen som udgangspunkt stille krav om, at hele udlodningen tilbagebetales til selskabet inkl. en lovpligtig rente. Hvis et selskab fx har frie reserver på 200, men har udloddet 250, skal de 250 tilbagebetales, selvom selskabet lovligt kunne have udloddet 200.

Den lovpligtige rente, som hele beløbet skal forrentes med, er fastsat i rentelovens § 5, stk. 1 og 2, med et tillæg af 2 procentpoint. Det er samme rentesats, som gælder for ulovlige kapitalejerlån, for tiden 10,05 pct. p.a.

Tilbagebetalingen skal dokumenteres med en erklæring fra selskabets ledelse og en erklæring med høj grad af sikkerhed fra en godkendt revisor. Her vil en erklæring efter ISAE 3000 være egnet.

Læs styrelsens nyhed her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber